Вторник, 05 Юли 2022
Има деца, които се нуждаят от помощ, от защита, от любов, от дом, семейство, от истински приятел до себе си, от някой, на когото да се доверят, за да повярват отново….
ЗА ДА ИМАТ ДЕТСТВО!
НИЕ – ЕКИПЪТ НА КСУДС те подкрепяме, придружаваме, помагаме, заставаме до теб, за да стигнеш до живота на възрастния по най-безопасния и сигурен начин.

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

Галерия

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  small deteАко си дете и някой те насилва, загубил си приятел, близък или имаш друг проблем- обади се!
  Ако си родител и търсиш съвет- обади се!
  Ако си гражданин и разбереш, че дете се нуждае от помощ- обади се!
  Телефон 111 116

  small dete

  „Първите няколко години (от човешкия живот) приличат на изграждането на основите на къща, можете да структурирате такива основи, благодарение на които всичко останало да се развива”. КСУДС-Пловдив вярва в тези думи и счита, че инвестицията, подкрепата и придружаването на малките учени в техните най-първи изследвания е от съществено значение при разгръщане потенциала на всяко дете.

   

  small deteПреживяното насилие кара детето да се чувства безпомощно и да изпитва още по-голямо чувство на срам. Детето- свидетел или жертва има нужда от специална грижа. То има право да получи информация за неговата роля и участие в правните процедури по достъпен начин. Има право това да се случи в защитена среда от специално обучен екип. Повече за „Синята стая” тук: ЛИНК

  Актуално

  Работа при нас

  На 16 май, събота от 10.30 ч. В Център за обществена подкрепа се провежда „Ден на отварените врати". Събитието е част на кампанията „Приемна грижа – 2009 г. Отвори сърцето си – приеми дете".

  КСУДС започва поредица от срещи със желаещите да станат приемни родители. Целта на срещата е да се повиши информираността на хората, които проявяват интерес към приемната грижа, относно видовете, спецификата и условията за кандидатстване. Ще бъде представен филма „Доброволна любов", който пресъздава истинската история на родители и пътя, който са извървели, за да станат приемни семейства.

  Подай ръка, не пари

  Четвъртък, 14 Май 2009 12:05

  „Дневен център за работа с деца на улицата и деца, отпадащи от училище" към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства" организира работна среща за представяне на кампанията в подкрепа на просещите деца, инициирана от ЦРДУ под мотото „Подай ръка, не пари" .

  Целта на срещата бе да се представи работата на екип „Деца на улицата и деца, отпадащи от училище" с просещите и безнадзорните деца и техните семейства, както и механизма изработен от ЦРДУ за взаимодействие с институциите, които имат отношение по проблемите на децата на улицата и просещи майки с деца. Акцентът на работната среща бе дискусията-обсъждане на добри практики в Пловдив по случаите на майки използващи децата си за просия.

  На срещата участваха представители на: Държавна агенция за закрила на детето, Отдел „Закрила на детето", Местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни , Транспортна полиция, МВР, Общинска охрана. Общинска администрация.

  Кръгла маса - 23 април 2009 г.

  Четвъртък, 23 Април 2009 11:58

  Стани доброволец

  Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец. ... продължава

  Стани дарител!

  Ежедневно в своята работа, екипът на КСУДС се среща с много деца, които са нямали шанса да се родят и израснат в сигурна семейна среда с любящи родители – ... продължава