Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  „Синя стая” за разпит на деца в Центъра за обществена подкрепа на КСУДС, Пловдив

  Написана от  Публикувана в Актуално Сряда, 11 Юли 2012 12:38

  На 11.07.2012 г. в Център за обществена подкрепа при КСУДС се откри Специализирано помещение за изслушване на деца, участващи в правни процедури т.н. „Синята стая". На откриването присъстваха представители на: Държавна агенция за закрила на детето, Дирекция „Социално подпомагане", Окръжен съд и прокуратура – Пловдив, Районен съд Пловдив и Асеновград, Районни прокуратури – Пловдив, Асеновград и Карлово , ОД на МВР – Пловдив, Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Пловдив, доставчици на услуги за деца в гр. Пловдив. Специален гост на откриването бе Георги Титюков - зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика".

  „Изграждането на „Синята стая" е резултат на съвместните усилия за създаване на по-добри условия за участие на децата в правни процедури и необходимостта от развитието на услуги за деца жертва на насилие, участващи в съдебни и досъдебни производства, каза при откриването Недка Петрова, директор на КСУДС. Създаването на среда, в която детето да се чувства сигурно и защитено, ще намали стреса и последващите психически травми при децата жертви или свидетели на преспъпления".

  „Синята стая" е оборудвана със специализирана аудио- и видео техника за създаване на запис. Състои от две отделни помещения, свързани с т.н. „венецианско огледало". Едната стая, боядисано в синьо и обзаведена уютно като детска стая предразполага детето със спокойствие и приветлива атмосфера. Детето не вижда какво има в другата стая, където се намират представители на разследващите органи, които наблюдават без да стресират детето.

  В Центъра за обществена подкрепа е обучен екип от 9 души – социални работници и психолози. Те ще участват в подготовката, разпита/изслушването на детето, участващо в съдебната процедура.

  На откриването се подписа Споразумение за сътрудничество за използване на специализираното помещение между Община Пловдив и КСУДС от една страна и

  Окръжен съд и прокуратура – Пловдив, Районен съд Пловдив и Асеновград, Районни прокуратури – Пловдив, Асеновград и Карлово , ОД на МВР – Пловдив, Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Пловдив и Регионална дирекция „Социално подпомагане" от друга страна.

  Специализирано помещение за изслушване на деца "Синя стая" в Центъра за обществена подкрепа на КСУДС е петата подобна зала за разпит на деца в страната, след тези в Пазарджик, Шумен, София и Велико Търново.

  Прочетена 4659 пъти