Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЕКИП - ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ"

  Емилия Петрова – Ръководител Звено „Майка и бебе"

  Emiliya Petrova

   

  През месец май 2007 г. започнах работа в КСУДС. Професионалната ми квалификация е бакалавър, специалност „Социални дейности". В „Звено майка и бебе" подкрепяме бременни момичета и майки с деца в риск от изоставяне да придобият увереност и умения за справяне с ежедневието си - да останат родители.
  Моят любим цитат от книга е „Когато работата стигне до шоколад, безсмислено е да се съпротивляваш".

   

  Лидия Митева – социален работник, Звено „Майка и бебе"

  Lidia Miteva

   

  Работя в КСУДС от месец септември 2005 г. Оттогава започна реализацията ми в сферата на социалните услуги. Професионалната ми квалификация е магистър „Музикална педагогика".
  В личен план съм щастлива майка на дъщеря във втори клас. Определям себе си като позитивен човек, който не губи надежда в доброто.

  Ясен Данев – социален работник, Звено „Майка и бебе"

  Yasen Danev_za_IN

   

   

  От месец март 2016 г. съм част от екипа на КСУДС. Завършил съм магистратура Детскаи юношеска психология. За да опиша подхода си към работата и живота въобще, ще цитирам един от любимите ми автори Карл Г. Юнг, "Ако не осъзнаваме какво се случва вътре в нас, то отвън ни се струва, че това е съдба".
   
   

  Антоанета Стоянова – социален асистент, Звено „Майка и бебе"

  Antoaneta Stoyanova

   

  От 2008 г. съм част от екипа на Звено „Майка и бебе". Като социален асистент имам възможност да подкрепям младите жени в това да бъдат родители и да се справят с ежедневните грижи за децата си. Завършила съм психология. Обичам латино- танците, музиката, спорта, киното, разходките на открито сред природата.

  Още в тази категория: ЕКИП - ДОБРОВОЛЦИ »