Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЕКИП - ФИНАНСОВО-АДМИНИСТРАТИВЕН

  Недка Василева – Петрова – директор КСУДС – Пловдив

  nedka 2017_new

   

  Заемам длъжността  директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Пловдив от 2011 година. Работя в сферата за правата на децата от 1999 г., което за мен е призвание и лична кауза. По образование съм социален педагог. През 2006 г. съм завършила  магистърска степен по Управление на социални усуги за деца и семейства.  От 2012 година съм хоноруван преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски".

  Работата ме научи да ценя малките неща от живота. За мен е привилегия да работя сред изключително отговорен и мотивиран екип.  Вярвам, че успехите идват  тогава, когато всички  гледаме в една посока и преследваме една обща цел, а тя е по-добър живот за децата на България.

   

  Анна Семерджиева - ръководител „Финанси и администрация"

  Anna smerdjieva


  Заемам длъжността ръководител „Финанси и администрация“ в КСУДС от м. ноември 2014г. Завършила съм магистратура в СА „Д. А. Ценов”, специалност „Счетоводство и контрол”. От 13г. работя за Община Пловдив в сферата на бюджетното счетоводство.  

  Милка Войводова – счетоводител

  Milka Voivodova


  От 2008 г. съм част от екипа на КСУДС, а от 2006 г. работя в сферата на счетоводството. По професия съм икономист, специалност счетоводство и контрол. 

  Розалина Димитрова – счетоводител

  Rozalina dimitrova_2017

   

  Дора Гергинова – административен координатор

  Dora Gerginova


  Заемам длъжността административен координатор в КСУДС от 2009 година. Професионалният ми опит датира от 2000 г. в различни сфери, свързани с администрирането на работния процес. В КСУДС съм човекът, който разрешава всички проблеми. 

  Георги Минков – юрисконсулт в КСУДС

  Georgi Minkov

   

  Магистър по право съм от 2006 г. През 2007 г. придобих юридическа правоспособност. В КСУДС работя от април 2010 година, като преди това съм работил в Община Пловдив като юрисконсулт. В КСУДС работата ми е в две основни направления. Административно обслужване на Комплекса – изготвяне на всякакви видове вътрешни актове, подкрепа на административната дейност на предприятието, включително трудово-правни отношения и всички административни дейности, правна помощ на служителите и ръководството, процесуално представителство на Комплекса. Извършвам правна помощ на клиентите на КСУДС – подкрепа при съдебни производства, изготвяне на всякакви видове документи от име на клиентите, посредничество пред други юристи и организации и правни консултации. 

   

  Любка Муратова – информатор приемна

  Lubka Muratova


  Работя в КСУДС от неговото създаване. Ключовата дума, свързана с моята работа е „комуникация" – с колеги, с посетители в ЦОП, с клиенти, с децата, които ползват услуги при нас. 

  Донка Стоянова – специалист УЧР

  Donka IN


  В екип "Финанси и администрация" работя от 15.10.2015 г. Професионалният ми опит съм придобила в Район Северен към Община Пловдив.

  Обичам да общувам с хората и честните отношения помежду ни, обичам да помагам, когато е необходимо. Обичам работата си и ценя приятелите си. 

   

  Донка Величкова – хигиенист

  DONKA VELICHKOVA


  ...