Вторник, 05 Юли 2022

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Комлекс за социални услуги за деца и семейства

  Скъпи клиенти на Комлекса за социални услуги за деца и семейства,

  Бихме искали да ви уверим, че екипът на Комплекса се състои от квалифицирани специалисти в различни сфери, които ще работят съвместно с Вас и Вашите семейства. Те ще положат всички усилия, за да Ви окажат подкрепа и ще споделят с Вас своя опит, знания и умения. Уверяваме Ви, че винаги ще бъдат готови да чуят Вашето мнение, гледна точка и коментари.

  Ние осъзнаваме, че обратната информация, получена от клиентите, които ползват услугите на Комплекса, е от изключително значение за всички ни. Затова Ви каним да споделите мислите и коментарите си с нас. Считаме, че е много важно за развитието на услугите, да получим уверение, че посрещаме индивидуалните нужди на всеки.

  Тук вие можете да отправите запитване, да споделите мнение и друго, което ви вълнува или притеснява.

  Към формата за контакти:

  ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
  ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”
  ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ДЕЦА, ОТПАДАЩИ ОТ УЧИЛИЩЕ
  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
  ЦНСТ „ДЕТСКА КЪЩА“
  ЦНСТ „МАЙКА ТЕРЕЗА“