Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЕКИП - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

  Екатерина Костова - ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални потребности

  Ekaterina Kostova

   

  Работя в КСУДС от 2007 г. и в продължение на 11 години подкрепям деца със специални потребности и техните семейства. Имам три години опит във водене на обучителни курсове за кандидат осиновители и от 2007 г. участвам в екипа, водещ обученията за кандидати за професионални приемни родители. Завършила съм "Специална педагогика" през 2006 г., и магистърска програма по специалност „Комуникативни нарушения. Логопедия”. 
  Преминала съм поредица надраждащи обучения: група за личен опит в когнитивно поведенческа парадигма; "Използване на приказки в социалната работа"; "Базисни умения за водене на супервизия"; "Оказване на първа долекарска помощ на деца"; обучение по метода Релационна психомоторика и пр. 
  В личен план аз съм меломан, обожавам театър и поезия, харесвам планините и дългите преходи. Водя се от собствената си интуиция, което ме кара понякога да нарушавам правилата в името на каузите, за които се боря. 

  Елена Грънчарова – социален работник, ЦСРИ ДСП

  Elena Grancharova

   

  От месец май 2011г. съм част от екипа на КСУДС. Завършила съм бакалавърска степен социална педагогика през 2009г. Работя с деца със специални потребности, водеща съм на Ателиета за групова работа с деца, ко-водещ на група по психомоторика. Участвам в екипа за работа с деца с тежки увреждания, настанени в Домът за медико-социални грижи 
  за деца. Осъзнавайки тежката съдба на всяко от тях, свързана не само с изоставянето им, но и с това, че не могат да бъдат като другите деца, не могат да имат истинско детство, се опитвам да им дам всико, което ми позволява работата в КСУДС. 
  В личен план съм упорита и отговорна, обичам срещите с приятелите си, което ме зарежда позитивно и ми дава сили да се справям с предизвикателствата в личен и професионален план. 

  Мария Георгиева - социален работник, ЦСРИ ДСП

  Maria

   

  В КСУДС работя от декември 2011 г. Моят професионален опит e свързан с работа с деца със специфични образователни потребности. Завършила съм Пловдивския университет ,, Паисий Хилендарски’’. Бакалавър съм по ,,Български език и история ‘’ и магистър по ,,Приложна психология’’. Oт месец март до месец декември 2011 г. бях доброволец във Фондация ,,За нашите деца’’. 
  В личен план съм емоционална, с чувство за хумор. 

  Елица Евтимова – психолог, ЦСРИ ДСП

  Elica

   

  Започнах работа в КСУДС, Пловдив през 2010 г. Завършила съм специалността „Социална педагогика и психология“.
  Обичам децата и смятам, че с работата си допринасям за по-доброто им бъдеще, за възможността на семейства им да преодолеят трудностите и да се справят с това да бъдат родители.
  В личен план държа на семейството и приятелите си. 

  Еленка Кумчева – музикотерапевт, ЦСРИ ДСП

  Elenka Kumcheva

   

  Работя като музикотерапевт в КСУДС от 2008 г. Завършила съм Педагогическия факултет в Академията за музикално и танцово изкуство, Пловдив – магистър музикален педагог. Професионалният ми опит е свързан с работа с деца с проблеми в развитието си, специални образователни потребности и проблеми в социалните контакти. Като част от екипа на Комплекса получих възможност да се обучавам и да развивам професионалната си квалификация в обучителните програми на Българска Асоциация по Музикотерапия и съм неин не асоцииран член.
  Обичам контактите с деца. Релаксирам най-добре сред природата. В свободното си време се занимавам с ръкоделие, отглеждане на цветя, четене.