Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЕКИП - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

  Диана Петкова – Ръководител на Център за работа с деца на улицата

  Diana Petkova

   

  Професионалният ми опит в социалната сфера e от 2005 година, първоначално в НПО сектора, а от 2006 година в Центъра за работа с деца на улицата към КСУДС. Вече шест години работя с деца, които живеят, работят или прекарват голяма част от времето си на улицата и деца в риск от отпадане от училище. Професионалната ми квалификация е „социален педагог", завършила съм и магистърска степен –„Управление на социалните дейности с деца и юноши". В свободното си време чета книги и участвам в екстремни спортове.

  Ваня Пройчева - социален работник, Център за работа с деца на улицата

  Vanya Proicheva

   

  Професионалният си път в социалната сфера стартирах с участието си в проект, подпомагащ семейства в затруднено социално положение. От 2006 година съм част от екипа на КСУДС. Завършила съм специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика".

  Обичам работата си и ценя приятелите си. Харесва ми да пътувам из страната и да чета книги.

  Мария Луфчева - социален работник, Център за работа с деца на улицата

  Maria Lufcheva

   

  Работя в КСУДС от месец октомври 2012 г. Завършила съм специалността „Социална педагогика" и магистърска степен „Психология".
  Моето мото е „Вярвай в себе си и цени своята индивидалност".

  Красимира Станчева- социален работник, Център за работа с деца на улицата

  Krasimira Stancheva

   

  Започнах професионалния си опит през м. юни 2007г. в екип "Център за работа с деца на улицата" към КСУДС. Завършила съм "Предучилищна педагогика" и "Приложна психология" в ПУ "П. Хилендарски" гр. Пловдив.
  През свободното си време обичам да чета книги, да слушам музика и да съм с любимите ми хора.

   

  Анелия Миленчева - социален работник, Център за работа с деца на улицата

  Anelia Milencheva

   

  Професионалният ми опит стартира през 2007г. в ОБУ „Св. Иван Рилски“, гр. Пловдив. В КСУДС работя като социален работник от месец юни 2009г. Завършила съм специалност „Български език и история" 2005г. и магистърска степен „Приложна социална психология" през 2008г. в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. По време на следването си завърших специализация „Физическо възпитание“.
  Хобито им от дете е тенис на маса. Свободното си време обичам да прекарвам със семейството и приятелите си и в походи из красивата природа на България.

   

   

  Елка Китова - социален работник, Център за работа с деца на улицата

   

  thumb Elka-Kitova

   

   

  Присъединих се към екипа на КСУДС през месец октомври 2018г. Завършила съм „Социална педагогика” в ПУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив. Обучението си продължавам в магистърска степен, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика.” Предишният ми опит е свързан с работа с деца в предучилищна възраст. През свободното си време обичам да пътувам.