Вторник, 05 Юли 2022

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Архив

  Осем деца от ЦНСТ „Майка Тереза" вече живеят по-уютно и в семейна атмосфера след приключилите дейности за подобряване на условията в центъра, реализирани със средствата от кампанията „Седмица на благотворителността" и дарението от църквата на Исус Христос на СПД с представители старейшина и сестра Стъц.

  Отново е Коледа!
  Коледа е много повече от дата в календара, защото е празникът, който ни кара да вярваме в чудеса. Нетърпеливи детски сърчица тръпнат в очакване да се съберат заедно всички близки и приятели и мечтаят да докоснат добрия старец. Днес Дядо Коледа сбъдна мечтата на децата , които ползват услугите на КСУДС.

  „Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава." – този цитат е всъщност началото на Хартата на основните права на Европейския съюз и е нещо, което често пъти в ежедневието си забравяме, подминаваме, игнорираме.
  3-ти декември – Международен ден на хората с увреждания – е повод да си го припомним. (През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания.)
  По този повод екип „Деца с увреждания" организира и проведе информационна кампания, с цел популяризиране сред обществеността на основни факти, свързани с лицата със специални потребности и кратки съвети за общуване с тях.

  На 25.11.2011г. в Центъра за обществена подкрепа при КСУДС се проведе Курс за родителски умения на две семейства от ромски произход, чийто деца са настанени в институции.

  Обучението обхваща теми, които са свързани с разпределяне на ролите в семейството, развитие на децата в различни възрастови периоди и последиците от престоя в институцията. Обучението е интерактивно, съобразено със социалното положение на участниците.