Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Жалби

  Бихме искали да ви кажем повече за процеса на изразяване на вашето мнение или за гледната ви точка относно :

  • събитие, за което искате да подадете оплакване или каквото и да е друго, свързано с отношенията ви с Комлекса;
  • начина, по който получавате достъп до услугите, отношението към вас от страна на екипа;
  • друг проблем;

  Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

  • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
  • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.

  На всички писмени оплаквания ще бъде отговорено в рамките на 7 работни дни.
  Ако не сте доволвен отговора на Директора на Комлекса, ще ви бъде договорена среща с него, в удобно и за двама ви време, за да се разреши проблема.

  Процедура за жалби от клиенти, потребители и персонала на Комплекс за социални услуги за деца и семейства: pdfДОКУМЕНТ

  ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ЖАЛБИ