Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЕКИП - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "МАЙКА ТЕРЕЗА"

  Иванка Попова – Ръководител в ЦНСТ „Майка Тереза”

  Михаил Каравасилев – социален работник ЦНСТ „Майка Тереза”

  Mihail Karavasilev

   

   

  Завършил съм „Социална педагогика” и „Психология” в ПУ „Паисий Хилендарски”. Работата в ЦНСТ „Майка Тереза” ми дава възможност да участвам в редица обучения, да се докосна до съдбите на много хора и за да помогна на много деца да имат едно хубаво детство в семейна среда.


   

   

  Ангелина Владимирова – Социален работник, ЦНСТ „Майка Тереза”

  Angelina Vladimirova

   

  Социален педагог съм по образование и професия. Работя с деца в институции вече няколко години. Харесва ми да общувам с децата, те винаги успяват да ме заразят с оптимизма и радостта си, независимо в колко сложна ситуация са попаднали.
  В свободното си време обичам да чета книги, да спортувам и да слушам музика. 

   
   

  Васил Савов – Социален работник, ЦНСТ „Майка Тереза”

  Vasil Savov

   

  Завършил съм „Педагогика”, „Богословие” и Национална спортна академия/НСА/ със специалност „Физическо възпитание”. Имам двадесет годишен опит в общуването и работата с деца. В свободното време обичам да рисувам и да чета.

  Васка Атанасова - социален работник в ЦНСТ "Майка Тереза"

  Vaska Atanasova_2017

   

   

   
   

  Нина Русева – медицинска сестра, ЦНСТ „Майка Тереза“

  Nina Ruseva

   

  Завършила съм Полувисш медицински институт и магистърска програма „Биология” в ПУ „Паисий Хилендарски”. С работата си в Центъра отговарям за задоволяване на здравните потребности на децата, настанени в него. 

  Ангел Рангелов – касиер – домакин, ЦНСТ „Майка Тереза“

  Angel Rangelov

   

  Работя в ЦНСТ „Майка Тереза“ от 2013 год. С работата си допринасям да се обезпечи грижата за децата, настанени в Центъра.“