Понеделник, 17 Юни 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  КАМПАНИЯ „ОСТАНИ РОДИТЕЛ ”

  Написана от  Публикувана в Кампании Събота, 06 Ноември 2010 07:51
  Остани родител - писмо до сина ми - един филм на Ф2Ф Студио за превенцията срещу изоставяне на бебета

  campaign2 clip image002

   

  Кампанията Превенция на ранното изоставане „Остани родител” еорганизирана от Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе”към КСУДС, гр. Пловдив. Стартирането на Кампанията не е самоцел, тя е свързана с факта, че:

  • Изоставянето на децата е форма на насилие спрямо тях! БЪЛГАРИЯ е на първо място в Европа по изоставяне на деца до 3–годишна възраст.

   

  • Институционалната организация на живот не предполага наличие на доверителна връзка с един постоянен възрастен, индивидуална грижа, внимание и лично пространство за детето. Тя не може да задоволи основните потребности на децата и оказва негативно влияние върху тяхното развитие и поведение”.

  • Най-честите причини за изоставянето са бедността и обстоятелството, че родилките нямат подкрепа от своите семейства или самите те са израснали в домове

  Ограничаване изоставянето на деца на възраст от нула до три години е основната цел, която КСУДС си поставя чрезкампанията Превенция на ранното изоставане „Остани родител”. Работим в насока:

  • Да повишим информираността на настоящи и бъдещи родители чрез:

  • информиране и консултиране – има отношение към пряката ни работа с настоящи клиенти и такива, които сме идентифицирали в процеса на сътрудничество с О”ЗД” и РО в насока отчетени трудности и дефицити

  • посредничество и застъпничество – в процеса на еманципация на настоящи и бъдещи родители

  • семейно планиране – обучителни курсове по сексуално и репродуктивно здраве и култура на деца и младежи от идентифицирани рискови групи

  • групи за родителски умения – обучение в родителски умения и повишаване на родителска чувствителност на настоящи и бъдещи родители по въпроси, свързани с отглеждането и възпитанието на деца

  • материална подкрепа – чрез предоставяне на дрехи, храна, аксесоари от първа необходимост.

  Нашите усилия са насочени най-вече към бъдещи и настоящи родители от рискови групи:

  • младежи от 14 до 18 години, настанени в Центрове от семеен тип и отглеждани в специализирани институции

  • младежи над 18 години от Център за временно настаняване

  • младежи от малцинствени групи

  • социално слаби семейства

  • многодетни родители

  • самотни майки

  • маргинализирани лица поради заболявания /психическо или физическо/

  • Да повишим чувствителността на професионалистите, пряко ангажирани в работата по превенция и такива, които имат отношение или пряк досег до потенциални наши клиенти, към които спадат:

   • общо практикуващи лекари, гинеколози,педиатри

   • специалисти, работещи с деца и младежи в Център за настаняване от семеен тип и Център за временно настаняване, детски ясли и градини

  • Да надградим и поддържаме партньорска мрежа.

  Дейностите по кампанията „Остани родител” са:

  • разпространение на информационни материали;

  • дежурства на социален работник от КСУДС при екип от педиатри на територията на ДКЦ „Източен”;

  • обучителен курс „ Полово възпитание. Превенция на ранната бременност”, в който са включени младежи и девойки от ЦНСТ „Майка Тереза” и ЦНСТ „Детска къща” към КСУДС, гр. Пловдив;

  • дейности в насока идентифициране, оценяване и подкрепа на семейства в риск;

  • организиране на  „ Ден на отворените врати” в Звено „Майка и бебе”.

  Партньори:

  • Община Пловдив

  • ДАЗД

  • КАГ – РО, УМБАЛ „Свети Георги”

  • Екип от педиатри с практика на територията на ДКЦ „ Източен”

  • ОЗД, гр. Пловдив

  • Д”СП” – Родопи

  • Д”СП” / ОЗД – Марица

  • Д”СП” / ОЗД – Първомай

  • Д”СП”/ ОЗД – Стамболийски

  • Д”СП”/ОЗД – Асеновград

  Контакти:
  КСУДС, Център за обществена подкрепа,

  гр. Пловдив
  ул. „Неофит Бозаели”,тел: 032/ 658 150
  КСУДС, Звено „Майка и бебе”
  гр. Пловдив
  ул. „Стою Шишков” №1 ,тел: 032/ 633 911

   

  Прочетена 4837 пъти Последно променена в Понеделник, 20 Март 2017 15:03

  Галерия със снимки