19 години

Заедно, за да има детство!

АКТУАЛНИ НОВИНИ

СЪБИТИЯ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

„Информиране и консултиране” е дейност, в която участват специалист и дете, родител, грижещ се. Те заедно обсъждат…

„Застъпничество” е дейност за подкрепа на дете или семейство да защити и да отстоява своите права и потребности…

„Общностна работа” е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към…

„Терапия” е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални…

„Обучение за придобиване на умения” е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за…

„Дневна грижа” е комплекс от дейности за осигуряване в специализирана среда на подкрепа индивидуално и в групи за…

„Резидентна грижа” е комплекс от дейности за осигуряване на място за настаняване на деца, младежи до 25-годишна…

„Осигуряване на подслон” е осигуряване в безопасна среда на лица в кризисна ситуация и на лица, пострадали от…

Има деца, които се нуждаят от помощ, от защита, от любов, от дом, семейство, от истински приятел до себе си, от някой, на когото да се доверят, за да повярват отново…. ЗА ДА ИМАТ ДЕТСТВО!

НИЕ – ЕКИПЪТ НА КСУДС те подкрепяме, придружаваме, помагаме, заставаме до теб, за да стигнеш до живота на възрастния по най-безопасния и сигурен начин.

ДАРИТЕЛИ

Социалната работа не може да бъде полезна и ефективна в максимална степен, ако не е подкрепена с възможност за материална или финансова подкрепа.

ДОБРОВОЛЦИ

Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец.

ОБЯВИ за работа

Тук може да се информирате за актуална информация и отворени позиции за работа при нас.