Контакти

Данни за контакт

адрес: ул. „Неофит Бозвели” № 38, 4000, Пловдив
тел: 032 658 150; факс: 032 658 163
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg
Недка Василева-Петрова – Директор на КСУДС
тел.: 0888 257 722
email: n_petrova@plovdiv.bg

Контакти на центровете

Център за обществена подкрепа

Златка Чанева – Ръководител ЦОП
ул. „Неофит Бозвели” № 38, 4000, Пловдив
тел: 032 658 150; факс: 032 658 163
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg

Център за работа с деца на улицата и отпадащи от училище

Диана Петкова – Ръководител ЦРДУ
ул. Коматевско шосе 18, 4000, Пловдив
тел: 032 678 456; факс: 032 678 456
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности

Екатерина Костова – Ръководител ЦСРИ
ул. „Неофит Бозвели” № 38, 4000, Пловдив
тел: 032 658 165; факс: 032 658 163
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg

Звено “Майка и бебе”

Емилия Петрова – Ръководител ЗМБ
ул. „Стою Шишков” № 1, 4000, Пловдив
тел: 032 633 911; факс: 032 633 911
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg

Център за настаняване от семеен тип “Детска къща”

Йорданка Попова – ръководител на ЦНСТ „Детска къща“
ул. „Георги Гешанов“ № 20, 4000, Пловдив
тел: 032 692 014; факс: 032 692 014
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg

Център за настаняване от семеен тип “Майка Тереза”

Иванка Попова – ръководител на ЦНСТ „Майка Тереза“
бул. „Коматевско шосе“ №1, 4000, Пловдив
тел: 032 673 521; факс: 032 673 521
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg

Център за временно настаняване

Мирослава Гечева – ръководител на ЦВН
ул. „Мортагон” № 4, 4000, Пловдив
тел:  +359 878 37 18 26
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg

Подаване на жалба

Бихме искали да ви кажем повече за процеса на изразяване на вашето мнение или за гледната ви точка относно:

  • събитие, за което искате да подадете оплакване или каквото и да е друго, свързано с отношенията ви с Комлекса;
  • начина, по който получавате достъп до услугите, отношението към вас от страна на екипа;
  • друг проблем;

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

  • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
  • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.

На всички писмени оплаквания ще бъде отговорено в рамките на 7 работни дни.
Ако не сте доволвен отговора на Директора на Комлекса, ще ви бъде договорена среща с него, в удобно и за двама ви време, за да се разреши проблема.

Процедура за жалби от клиенти, потребители и персонала на Комплекс за социални услуги за деца и семейства:


СВАЛИ ДОКУМЕНТ

ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ЖАЛБИ*С изпращане на Вашата жалба, Вие автоматично се съгласявате с нашата политика за обработка на личните данни!