Дарители

Стани дарител!

Ежедневно в своята работа, екипът на КСУДС се среща с много деца, които са нямали шанса да се родят и израснат в сигурна семейна среда с любящи родители – много често това са деца, за които се грижат близки или роднини, деца на самотни родители, които нямат никаква подкрепа, млади родители, израснали в институции, без възможността да получат необходимата грижа и подготовка за самостоятелен живот. Социалната работа не може да бъде полезна и ефективна в максимална степен, ако не е подкрепена с възможност за материална или финансова подкрепа.
Ето защо, децата, които са изпаднали в беда имат нужда от нашата и от вашата помощ – помощта на обществото, на тези към които ДНЕС съдбата е по-благосклонна. Защото тези деца са НАШИТЕ деца, децата, които ще станат възрастни и те не са виновни за това, което им се случва – те имат нужда от грижа, от дом, от семейство, от детство…, от възможност да постигнат мечтите си.

Вие можете да помогнете по различни начини:

  • чрез дарения на храни и хранителни продукти;
  • чрез дарения на финансови средства;
  • чрез осигуряване на работа на родители или млади хора;
  • чрез предоставяне на възможност за лагер или почивка на деца;
  • чрез предоставяне на друга материална подкрепа.
  • по друг начин, съобразно вашите възможности и потребности на децата и семействата.

В КСУДС е създадена необходимата организация на работа с дарители, която гарантира законосъобразност и предпазване от злоупотреби. Утвърдени са Вътрешни правила за получаване, регистриране и отчитане на даренията.

Свържете се с нас и заедно ще се опитаме да намерим най-добрия начин, по който можем да помогнем заедно, начин по който ще се опитаме да направим детската съдба по-лека.

Контакти:
Директор КСУДС
Недка Василева – Петрова – 032 658 152; 0888 25 77 22

Ръководител „Финанси и администрация“
Анна Семерджиева – 032 658 161

Организации и граждани – партньори и съмишленици на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, Пловдив даряват хранителни продукти, лекарства, дрехи, обувки, подаръчни пакети, хигиенни материали и пари.

През 2014 година в брой и натура са дарени 56 595.70 лв.

През 2015 година в брой и натура са дарени 70 886 лв.

През 2016 година в брой и натура са дарени 62 568,98 лв.

През 2017 година в брой и натура са дарени 60 363,00 лв.

През 2018 година в брой и натура са дарени 64 835 лв.

През 2019 година в брой и натура са дарени 67 253,04 лв.

През 2020 година в брой и натура са дарени 71 274,52 лв.

През 2021 година в брой и натура са дарени 60 080,41 лв.

През 2022 година в брой и натура са дарени 102 279,90 лв.

През 2023 година в брой и натура са дарени 95 613,20 лв.

Екипът на КСУДС високо оценява подкрепата на всички фирми, организации и граждании, защото това ни дава увереност, че не сме сами и че ще се справим с всички трудности и предизвикателствата, които ни се появят.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства изразява специална благодарност на своите дарители: много фирми и организации, спортни и артистични клубове, които даряват приятелство, подкрепа, усмивки, и които чрез своята дейност ни подкрепят да се справим с отговорната задача, която ни е поверена. Да осигурим най-доброто за тези най-малките, които утре ще пораснат и ще са част от всички нас. Всичко това ни задължава да даваме все повече и повече от себе, защото нашата обща цел е да подготвим децата, които са поверени на грижите на двата центъра за един бъдещ пълноценен и съзнателен живот, в който ще работят, ще творят и със своя принос ще се чувстват полезни и пълноценни. Без Вашата подкрепа ние не можем да се справим.

Благодарим Ви!