Резидентна грижа

„Резидентна грижа“ е комплекс от дейности за осигуряване на място за настаняване на деца, младежи до 25-годишна възраст – за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на децата и младежите или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.