Дневна грижа

„Дневна грижа“ е комплекс от дейности за осигуряване в специализирана среда на подкрепа индивидуално и в групи за деца, чрез която се осигурява посрещането на техните ежедневни потребности и свързаните с тях потребности от занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди на лицата.

Можете да потърсите подкрепа в Центровете за социални услуги към КСУДС – Пловдив: