Приключили проекти

"Мобилно танцово студио за терапия на деца в институции"

Участие в проект „Мобилно танцово студио за терапия на деца в институции“ STARTERS, Пловдив 2019

"Да върнем младите майки в училище"

Проект  „Да върнем младите майки в училище“ – 2018 – 2019 г.

Проект BYMBE се осъществява от организация BYMBE и представя иновативен метод за подпомагане на младите майки, които не работят, не учат, не се обучават. Проектът цели майките да открият своя собствен път към образование и професия. 

В резултат на проведената работа 4 майки подготвят документи и заявяват желание да продължат образованието си, а две са записани отново в училище.

Изграждане на външен фасаден асансьор за сградата на ЦОП - финансиран по проект "Красива България"

Проект Изграждане на външен фасаден асансьор за сградата на ЦОП – финансиран по проект „Красива България“ – обща стойност на проекта приблизително  105 000 лв. с 20 % съфинансиране от бюджета на Община Пловдив.

"Заедно - здраво бебе здраво бъдеще"

„Заедно – здраво бебе здраво бъдеще“ –  Участие на членове от екипа на „Звено Майка и бебе“ в проект на Тръст за социална алтернатива

"Да изпълним не/възможните мечти"

Проект „Да изпълним не/възможните мечти” – проект реализиран от Ноу хау център за алтернативна грижа, в партньорство с Община Пловдив. В него участва екипът и децата от ЦНСТ „Майка Тереза“. Целта на проекта е да приложи методика за работа с младежи за подготовката им за самостоятелен живот извън центъра.

"Идентичност и самосъзнания"

„Идентичност и самосъзнания“ – На 20.06.2019 г. във фоайето на Центъра за обществена подкрепа бе открита инсталацията. Инсталацията събира и представя дейностите в работилницата за „Аудио-визуални продукти.“

"Артист в махалата"

„Артист в махалата“ Проектът е част от програмата „Пловдив 2019“ и се изпълнява от Сдружение „Наш свят“ в партньорство с КСУДС – Пловдив. Деца от ЦНСТ участват в театрални работилници. На 03 юли 2019 г. в залата на КСУДС – Пловдив се състоя заключително събитие по проект „Артист в махалата“.

"KAZSPEM"

Проект KAZSPEM – през 2016 г. членове от екипа на ЦОП и екипа на ЦНСТ „Майка Тереза” преминават обучение по метода на KAZSPEM – Сензитивна, педагогическо-терапевтична методология. Подходът на работа е насочен към децата и младежите, живеещи под закрила. Обучението е проведено в партньорство с Фондация „Национален алианс за работа с доброволци”. През лятото на 2017 г. част от екипа заедно с децата от ЦНСТ „Майка Тереза” гостуват на фондацията в Унгария за обмяна на опит и споделяне на добри практики. В рамките на посещението е сключено Споразумение за тристранно партньорство между КСУДС – Пловдив,  Фондация ,„Агота“, Унгария и КАРИТАС Сегед.

През м. януари 2017г. три деца от ЦНСТ „Майка  Тереза” бяха наградени от Президента на републиката по повод успешно завършване на дейностите за ниво „Бронз” на Наградата на херцога на Единбург.

През м. ноември 2016 година 10 деца от ЦНСТ „Майка Тереза” и ЦНСТ „Детско къща” заедно с доброволци от НАРД участваха в клуб „Практически умения – декупажни техники и приложни изкуства” в Младежкия център Пловдив.

"Изграждане на култура на общуване и изява на деца в неравностойно положение"

Участие на децата в проект „Изграждане на култура на общуване и изява на деца в неравностойно положение”, реализиран от Сдружение „Правна защита и съдействие на човешките права в България”. Проекта стартира през м. юли 2015г. и приключи м. март 2016г.;