Текущи проекти

"Да подарим усмивка"

Ежемесечно децата от двата Центъра за настаняване от семеен тип към КСУДС посещават културни събития, забавляват се на различни обществени места.

"Стимул за бъдещето"

Два пъти годишно в края на първия учебен срок и в края на учебната година в Центъра, Фондация ДМБ награждават децата с най-висок успех в училище. Този проект мотивира децата да повишават успеха си и да трупат знания. В последните години няколко ученици, благодарение на много добрия си успех получават и стипендии и добиват самочувствието да участват в конкурси.

"Моят специален ден"

Рождените дни в живота на децата, се превръщат в незабравими празници с подкрепата на Фондация ДМБ.

"Млади творци"

Две поредни години, децата развиват таланта си в света на театралното изкуство. През 2020г. стартира подготовката на постановката „Женитба“ на Гогол под ръководството на Людмила Даскалова.

Проект ECI AGORA "Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество"

КСУДС е партньор на Национален алианс за социална отговорност по този проект, като в него като обучители участват специалистите на Комплекса, Лилия Евлогиева и Екатерина Костова. Лилия Евлогиева посети работна среща с международния екип по проекта в Братислава през месец март 2019 г., а част от екипа са обучени по предоставяне на услуги за деца в ранна детска възраст.

Проект "Деца в оркестъра"

Проектът включва цикъл музикални занимания за деца, лишени от родителски грижи. Цел на проекта е формирането на компетенции в областта на музикалното изкуство и приобщаването на участниците към културните институции. Водеща задача е интегрирането на целевата група, чрез личностно утвърждаване в културно събитие. „Деца в оркестъра“ осигурява участие като солисти в концерт, съвместно с камерен оркестър на деца от ЦНСТ Детска къща КСУДС гр. Пловдив и деца от Музикална къща „Дивизи“. В програмата са включени подбрани образци от класическата музика, които осигуряват водеща роля на целевата група в концерта. В процеса на подготовка са заложени два модула:

 1. Първият модул -„Музика за всеки“, включва тринадесет интерактивни занимания, осем от тях са насочени към придобиване на първоначална нотна грамотност, формиране на музикално-слухови способности и основни знания за музикалната писменост. Следващите пет – към запознаване с образци на музикалната култура: Франц Йозеф Хайдн – „Детска симфония“, Сергей Прокофиев – Музикална приказка „Петя и вълкът“, Волфганг Амадеус Моцарт – Кларинетен квинтет в ла минор,втора част. 

2. Вторият модул – „Приказки в оркестъра“ се състои от три репетиции и концерт с камерен оркестър в концертна зала, в който децата ще бъдат солисти на „Детска симфония“ – Ф.Й.Хайдн и ще имат водеща роля в образователната част от концерта. Като резултат от така предвидените дейности в проект „Деца в оркестъра“ се очаква да се насочи вниманието на разнородни социални групи към възможностите на изкуството за социализиране, чрез изразяване на отношение, въз основа на преживян акт на културно взаимодействие и утвърждаване на музикалните способности.

Участник в проекта е Камерен оркестър към Пловдивски филхармоничен оркестър ЕООД в състав – 5 първи цигулки, 4 втори цигулки, 3 виоли, 2 виолончела, контрабас, кларинет, фагот, флейта. Диригент, солист – кларинет, водещ. 

Концертът ще бъде с вход свободен, ще се запише и предава онлайн.