Библиотека

*Програма за развитие на качеството на социалните услуги, предоставяни в КСУДС, Пловдив - 2023 г.

*Годишен отчет - връзки с обществеността - 2020 г.

*Какво направихме заедно - 15 години КСУДС - Пловдив

*Годишен отчет на КСУДС - Пловдив за 2019 г.

*Годишен отчет - връзки с обществеността - 2019 г.