Другите за нас

15 години КСУДС – Пловдив – поздравителни адреси

Благодарствен адрес от УНИЦЕФ – на 17 април 2019 г. г-н Фени Какама, съветник от регионалния офис на УНИЦЕФ в Женева по темата за достъп до правосъдие, посети Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Пловдив. Изказана е висока оценка за работата на екипа по случаи на деца, участващи в съдебни производства. Г-н Какама присъства на изслушване на дете в „Синя стая“.