Обяви

Комплекс за социални услуги за деца и семейства обявява конкурс за

Социален работник в Център за настаняване от семеен тип

Изисквания за образование:

 • висше – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, „Психология“, „Педагогика“, минимална степен „Бакалавър”.
 • При липса на достатъчно кандидати се допуска назначаването на обучаващи се в горе описаните специалности, които в последствие ще работят под супервизия.

Не се изисква трудов опит за завършилите през последните 3 години, както и за тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работата с деца и опит в работа в екип е предимство.

Длъжността предвижда работно време на график. Центърът работи 24/7.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез Jobs.bg
 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@abv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

За допълнителна информация: 032/ 658 165 Е. Костов

Комплекс за социални услуги за деца и семейства търси да назначи

Детегледач в ЦНСТ „Детска къща“


Изисквания:
– Вид и равнище на образованието: средно образование
– Трудов и професионален опит: няма изисквания; опит в работата с деца е предимство.

Длъжността предвижда работно време на график.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

 Документите се подават:

 • чрез Jobs.bg
 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@abv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

За допълнителна информация: 032/ 658 165 Е. Костова