Обяви

Комплекс за социални услуги за деца и семейства обявява конкурс за

Социален работник в Център за настаняване от семеен тип

Изисквания за образование:

  • висше – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, „Психология“, „Педагогика“, минимална степен „Бакалавър”.
  • При липса на достатъчно кандидати се допуска назначаването на обучаващи се в горе описаните специалности, които в последствие ще работят под супервизия.

Не се изисква трудов опит за завършилите през последните 3 години, както и за тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работата с деца и опит в работа в екип е предимство.

Длъжността предвижда работно време на график. Центърът работи 24/7.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

  • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
  • Мотивационно писмо
  • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

  • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
  • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

За допълнителна информация: 032/ 658 165 Е. Костова