Обяви

Комплекс за социални услуги за деца и семейства търси да назначи Социален работник в Център за обществена подкрепа

Изисквания:

 • Вид и равнище на образованието:
  • Завършили във висши учебни заведения по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, Психология, „Педагогика”, минимална стапен Бакалавър.

Допуска се, при производствена необходимост и липса на кандидати, длъжността „социален работник” да бъде заемана от:

  • Обучаващи се (минимум трети завършен курс) във висши учебни заведения по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”.
 • Трудов и професионален опит: не се изисква трудов опит за завършилите в последните три години и тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работа с деца и  опит в работа с екип е предимство.
 • Специални умения, допълнителни квалификации и преквалификации: работа с компютър

Стартова заплата 900 лв.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез Jobs.bg;
 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

Краен срок за кандидатстване: 21.10.2021 г.
Устно събеседване: 01-02.11.2021

За допълнителна информация: 032/ 658 150

Комплекс за социални услуги за деца и семейства търси да назначи Социален работник в Звено „Майка и бебе“

Изисквания:

 • Вид и равнище на образованието:
  • Завършили във висши учебни заведения по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, Психология, „Педагогика” и др. подходяща хуманитарна специалност; минимална степен „Бакалавър”;.

Допуска се, при производствена необходимост и липса на кандидати, длъжността „социален работник” да бъде заемана от:

 • Обучаващи се (минимум трети завършен курс) във висши учебни заведения по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”.
 • Трудов и професионален опит: не се изисква трудов опит за завършилите в последните три години и тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работа с деца и опит в работа с екип е предимство.
 • Специални умения, допълнителни квалификации и преквалификации: работа с компютър

Стартова заплата 425 лв.

Позицията е на половин щат /4 часа/.

Длъжността предвижда работно време на график. Центърът работи 24/7.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез Jobs.bg;
 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

Краен срок за кандидатстване: 21.10.2021 г.
Устно събеседване: 01-02.11.2021 г.

За допълнителна информация: 032/ 633 911

 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства търси да назначи Социален асистент в Звено „Майка и бебе“

Изисквания:

 • Вид и равнище на образованието: висше – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, Психология, педагогика, и друга подходяща хуманитарна специалност, минимална степен „Бакалавър”;

Допуска се, при производствена необходимост и липса на кандидати, длъжността „социален работник” да бъде заемана от:

 • Обучаващи се (минимум трети завършен курс) във висши учебни заведения по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”.
 • Трудов и професионален опит: не се изисква трудов опит за завършилите в последните три години и тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работа с деца и опит в работа с екип е предимство.
 • Специални умения, допълнителни квалификации и преквалификации: работа с компютър

Стартова заплата 800 лв.

Длъжността предвижда работно време на график. Центърът работи 24/7.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез Jobs.bg;
 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

Краен срок за кандидатстване: 21.10.2021 г.
Устно събеседване: 01-02.11.2021 г.

За допълнителна информация: 032/ 633 911