Обяви

Комплекс за социални услуги за деца и семейства обявява конкурс за Социален работник в Център за настаняване от семеен тип
Изисквания за образование: висше – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, „Психология“, „Педагогика“, минимална степен „Бакалавър”. При липса на достатъчно кандидати се допуска назначаването на обучаващи се в горе описаните специалности, които в последствие ще работят под супервизия.
Не се изисква трудов опит за завършилите през последните 3 години, както и за тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работата с деца и опит в работа в екип е предимство.

Длъжността предвижда работно време на график. Центърът работи 24/7.
Стартова заплата в диапазона 780-900 лв.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:
• Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
• Мотивационно писмо
• Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:
• чрез Jobs.bg
• по ел. поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg
• лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

Краен срок за кандидатстване: 05.08.2021 г.
Устно събеседване: 10-11.08.2021

За допълнителна информация: 032/ 658 165 Е. Костова

Комплекс за социални услуги за деца и семейства търси да назначи Детегледач в ЦНСТ „Детска къща“
Изисквания:
– Вид и равнище на образованието: средно образование
– Трудов и професионален опит: няма изисквания; опит в работата с деца е предимство.

Длъжността предвижда работно време на график.
Стартова заплата в диапазона 700-780 лв.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:
• Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
• Мотивационно писмо
• Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:
• чрез Jobs.bg
• по ел. поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg
• на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

Краен срок за кандидатстване: 05.08.2021 г.
Устно събеседване: 10-11.08.2021

За допълнителна информация: 032/ 658 165 Е. Костова