АКТУАЛНИ НОВИНИ

Актуални новини, свързани с дейността на Комплекс за социални услуги в град Пловдив.

⚠️ За новини, свързани с Комплекс за социални услуги в град Пловдив от преди 2020г., моля кликнете на бутона „Архив“.