Партньори

КСУДС е представителство на Националена Алианс за Социална Отговорност за Пловдив, в рамките на което осъществява различни местни и регионални инициативи и събития, свързани с популяризиране на добри практики и търсене на решения на различни проблеми в социалната сфера. Възможността за участие в Националните събития на НАСО е шанс за развитие на капацитета на услугите и повишаване информираността за предстоящи и настоящи промени в законодателстото. Немаловажен е фактът, че членове на КСУДС имат възможност да участват в национални работни групи за разработване на методически и поднормативни документи, както да бъдат партньори в различни проекти на НАСО. Последен, от които е проектът ECI AGORA за Ранна детска интервенция.

Партньорство с Районен съд, Пловдив и Районна прокуратура, гр. Пловдив: Ключови партньори при работата с деца, участващи в съдебни производства. През 2012 година в КСУДС е изградено Специализирано помещение за изслушване на деца, което се използва активно като се провеждат разпити и изслушвания на деца. 

Партньорство с община Калояново: Партньорството датира повече от 10 години като в резултат на добрите професионални взаимоотношения, през 2019 г. е договорен и сключен Механизъм за взаимодействие с изнесено работно място.

Фондация „Движение на българските майки“ клон Пловдив – на база сключено Споразумение за сътрудничество от 2016 година се реализират редица проекти.

Чрез сключено Споразумение за сътрудничество с Фондация „Агапедия”, младежите от ЦНСТ „Майка Тереза” и ЦНСТ „Детска къща”, имат възможност да формират умения на самостоятелност и да развиват своите таланти. Ежегодно част от децата са включвани в международни младежки обмени.

УМБАЛ „Св. Георги”:  през 2010 г. е сключен Договор за сътрудничество, касаещ Родилно отделение на болницата и целящ работа по превенция на изоставянето на бебета. През 2018 г. е сключено споразумение за партьорство, което регламентира провеждането на групови дейности с деца и консултации на родители на територията на Клиника по педиатрия и генетични заболявания.  

Българска Асоциация Осиновени и Осиновители: партньорството датира от 2014 г. КСУДС Пловдив ежегодно участва в традиционно организираните от БАОО Информационни седмици за осиновяването, както и в различни събития с участието на експерти на организацията. 

Партньорството с ПУ „Паисии Хилендарски” от 2012 г. регламентира провеждането на практика на студентите от специалности „Социални дейности” и „Социална педагогика”. Това дава възможност за качествено практическо обучение на студентите и привличане на млади кадри към екипа на КСУДС.

Фондация ,„Агота“, Унгария – през 2016 г. членове от екипа на ЦОП и екипа на ЦНСТ „Майка Тереза” преминават обучение по метода на KAZSPEM – Сензитивна, педагогическо-терапевтична методология. Подходът на работа е насочен към децата и младежите, живеещи под закрила. Обучението е проведено в партньорство с Фондация „Национален алианс за работа с доброволци”. През лятото на 2017 г. част от екипа заедно с децата от ЦНСТ „Майка Тереза” гостуват на фондацията в Унгария за обмяна на опит и споделяне на добри практики. В рамките на посещението е сключено Споразумение за тристранно партньорство между КСУДС – Пловдив,  Фондация ,„Агота“, Унгария и КАРИТАС Сегед.

„Зеебургер информатик“ ЕООД – в рамките на три последователни години, фирмата предоставя дарение на раници, тетрадки и учебни пособия за децата от двата Центъра; подкрепя реализирането на летните лагери на ЦНСТ „Майка Тереза”.

„ТELUS“ – През 2015 г. 150 служители на фирмата реализират своя „Ден на подкрепа“ като част от политиката на корпорацията за корпоративна социална отговорност. Ремонтирана е сградата на ЦНСТ „Детска къща”. Партньорството с TELUS продължава, като ежегодно служители на компанията организират закупуването на електроуреди или други вещи, необходими на ЦНСТ „Детска къща”.

Сключено споразумение за сътрудничество през 2018г. между БЧК и КСУДС Пловдив. БЧК предоставят хранителни продукти в двата Центъра за настаняване от семеен тип, както и хранителни пакети за социално слаби семейства, с които работят екипите на останалите Центрове. През 2018 година в ЦНСТ „Детска къща” и ЦНСТ „Майка Тереза” е реализиран проект „Споделени усмивки”.

 „Мотокар сервиз – Терзиеви и Узунов“ ООД – ежегодно в продължение на повече от 15 години се грижи за летните лагери на планина и на море за децата от ЦНСТ „Детска къща”, както и за всяка друга извънредно възникнала нужда.  

Национален Алианс за Работа с Доброволци – Водещи съвместни проекти са: „Дуално обучение на специалисти от ЦНСТ на длъжност детегледач”, включващо и обмен на опит в Германия; участие в проект „Международна награда на херцога на Единбург” и обучение по метода KAZSPEM.

Партньорство с Фондация за децата в риск по света: В началото на 2017 г., Община Пловдив сключва договор с Фондация за децата в риск по света, за предоставяне на програмите „Музика в действие“ и „Библиотека на играчките“. Еленка Кумчева – музикотерапевт в КСУДС, преминава обучения за работа с и по програмата „Музика в действие”, която се реализира в ЦНСТ „Детска къща“ и УМБАЛ „Св. Георги”.

Мрежа Хлебни къщи: Мрежата Хлебни Къщи е създадена от Д-р Надежда Савова-Григорова, културен антрополог от Университета „Принстън“, САЩ. От 2017 г. датира партньорството с организацията, което продължава и през днес. и се изразява в ежегодно реализиране на ателиета „Месене на хляб” с децата, участващи в летни занимания на ЦРДУ, както и събития, свързани с информационни кампании на КСУДС Пловдив.

Доброволческа гражданска инициатива „Плюшено мече” – партньорство с Инициативата се осъществява от Звено „Майка и бебе” и ЦНСТ от 2016 г. като са получени дарения на хранителни продукти, консумативи и вещи, необходими в ежедневието на децата.

КЦМ-2000” АД – Партньорството стартира през 2019 г. във връзка с включването на ЦНСТ „Майка Тереза” в програма „КЦМ – благодетел”, в рамките на която децата от Центъра подготвиха поредица от картини с мотото „Истински се вижда само със сърцето” (темата е обвързана с отбелязването на 30 години от създаването на Конвенцията за правата на детето).

„АБВИ“ – партньорството датира от 2015 г. През 2016 г. е извършен ремонт на покрива на ЦНСТ „Майка Тереза”, боядисване на двете сгради на Центъра, подмяна на настилката на спалните помещения, които са оборудвани с нови мебели. Екипът на фирмата подкрепя децата и в летните им лагери.

Партньорство с Фондация Humanity First: през 2019 г. Фондацията се ангажира с ремонтни дейности и обзавеждане в сградата на Звено „Майка и бебе”, както и с други форми на подкрепа на нуждаещите се жени и деца.

Тракийски хляб“ ООД  – партньор на екипа на ЦНСТ „Детска къща“ от създаването на Центъра, а след присъединяването му – и на КСУДС.

„Комес – Попов“ ЕООД – осигуряването на качествена храна за децата е от изключителна важност. Фирмата подкрепя екипа в продължение на повече от 9 години.

Н. А. П. С. ЕООД – ежегодно дарява посещения на плаж през летните месеци, водни атракции и целодневни забавления за децата от ЦНСТ, както и посещение на ледена пързалка.

Музикална формация „Оратница“ – подкрепят кампаниите за събиране на средства за летни лагери на децата от ЦНСТ от 2019 г. като обявяват каузите на свои концерти и поставят кутии за дарения.