Eкипи

Финансово-административен екип

Недка Василева – Петрова

директор КСУДС – Пловдив

Заемам длъжността директор на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив от 2011 година. Работя в сферата за правата на децата от 1999 г., което за мен е призвание и лична кауза. По образование съм социален педагог. През 2006 г. съм завършила магистърска степен по Управление на социални усуги за деца и семейства. От 2012 година съм хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работата ме научи да ценя малките неща от живота. За мен е привилегия да работя сред изключително отговорен и мотивиран екип. Вярвам, че успехите идват тогава, когато всички гледаме в една посока и преследваме една обща цел, а тя е по-добър живот за децата на България.

Анна Семерджиева

ръководител „Финанси и администрация"

Заемам длъжността ръководител „Финанси и администрация“ в КСУДС от м. ноември 2014г. Завършила съм магистратура в СА „Д. А. Ценов”, специалност „Счетоводство и контрол”. От 13г. работя за Община Пловдив в сферата на бюджетното счетоводство.  

Милка Войводова

счетоводител

От 2008 г. съм част от екипа на КСУДС, а от 2006 г. работя в сферата на счетоводството. По професия съм икономист, специалност счетоводство и контрол. 

Златина Михайлова

младши счетоводител

Дора Гергинова

административен координатор

Заемам длъжността административен координатор в КСУДС от 2009 година. Професионалният ми опит датира от 2000 г. в различни сфери, свързани с администрирането на работния процес. В КСУДС съм човекът, който разрешава всички проблеми. 

Георги Минков

юрисконсулт

Магистър по право съм от 2006 г. През 2007 г. придобих юридическа правоспособност. В КСУДС работя от април 2010 година, като преди това съм работил в Община Пловдив като юрисконсулт. В КСУДС работата ми е в две основни направления. Административно обслужване на Комплекса – изготвяне на всякакви видове вътрешни актове, подкрепа на административната дейност на предприятието, включително трудово-правни отношения и всички административни дейности, правна помощ на служителите и ръководството, процесуално представителство на Комплекса. Извършвам правна помощ на клиентите на КСУДС – подкрепа при съдебни производства, изготвяне на всякакви видове документи от име на клиентите, посредничество пред други юристи и организации и правни консултации. 

Любка Муратова

информатор приемна

Работя в КСУДС от неговото създаване. Ключовата дума, свързана с моята работа е „комуникация“ – с колеги, с посетители в ЦОП, с клиенти, с децата, които ползват услуги при нас. 

Донка Стоянова

специалист УЧР

В екип „Финанси и администрация“ работя от 15.10.2015 г. Професионалният ми опит съм придобила в Район Северен към Община Пловдив. Обичам да общувам с хората и честните отношения помежду ни, обичам да помагам, когато е необходимо. Обичам работата си и ценя приятелите си. 

Екатерина Костова

специалист Връзки с обществеността

В КСУДС Пловдив работя от 2007 г. Позицията „Специалист Връзки с обществеността” заемам от 2017 г. Основната ми задача е представянето на дейността на КСУДС пред обществеността, което включва визуализация, творчество, изготвяне на писмени материали, презентиране, маркетинг, взаимодействие с всички членове на екипа на Комплекса, комуникация с партньори, дарители, доброволци  и още много други дейности, за които често пъти се уча в движение. Личната ми кауза е с работата си да допринеса за повишаване имиджа на професията „социален работник”, за да бъде тя идентифицирана с образователен ценз,  висок професионализъм и достойно заплащане. 

Росен Тодоров

шофьор

Донка Величкова

хигиенист

Екип Център за обществена подкрепа

Златка Чанева

ръководител - ЦОП

Моят професионален опит в социалните услуги започна през 2005 г. През месец март 2008 г. започнах работа в КСУДС. Завършила съм специалността „Социална педагогика”, бакалавърска степен. Работата в КСУДС ми даде възможността да премина поредица от обучения, свързани с работата с деца с увреждания, водене на обучения за възрастни, групи за подкрепа, водене на супервизия и др.

Татяна Каназирска

ръководител Приемна грижа, осиновяване и групова работа – ЦОП

Работя в КСУДС от самото му създаване. Завършила съм „Начална училищна педагогика”, магистърска програма. Пряката ми дейност е насочена към подкрепа на деца настанени в институции, на рождени, осиновителски и приемни семейства. Обучител съм на кандидати за приемни родители по програма ПРАЙД и водещ на групи за подкрепа на осиновители и приемни родители. Вярвам, че най-доброто за детето е да расте в семейна среда и работя това да се превърне в реалност. 

Милена Димитрова

психолог - ЦОП

От 2007 г. съм част от екипа на КСУДС. Завършила съм специалност „Социални дейности” – бакалавър и магистърска програма „Приложна психология”. Работата в Центъра за обществена подкрепа ми даде възможността да специализирам в областта на индивидуална и групова работа с деца, водя обучителни курсове за родители с реинтегрирани деца и семейства на близки и роднини с настанени деца. Обичам децата. Те ни правят по-добри. Да им дадем шанс за повече усмивки.

Миглена Михтарска

психолог - ЦОП

Завърших бакалавърска степен „Социална педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2007 г. и магистратура „Приложна психология“ през 2009 г. От 2013 г. работя в Центъра за обществена подкрепа.

Илияна Коспартова

психолог - ЦОП

Започнах работа в КСУДС през 2018 г. Завършила съм специалността „Социални дейности” и съм магистър по „Училищна психология”. В момента продължавам обучението си в парадигмата на Позитивната психотерапия. Работата в ЦОП е предизвикателство за мен, поради разнообразието на случаите, с които работя, но когато резултатите са добри, се чувствам удовлетворена.

Николай Димчев

психолог - ЦОП

Margarita Vasileva za tablo – Копие

Маргарита Василева

социален работник - ЦОП

Надежда Николова

социален работник - ЦОП

От месец март 2008г. съм част от екипа на КСУДС. Завършила съм специалност „Социална педагогика“ – образователна степен бакалавър и специалност „Социално-превантивни и пробационни дейности“ – образователна степен магистър във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Мариета Тонева

социален работник - ЦОП

Надежда Дишлиева

социален работник - ЦОП

Запознах се с работата в КСУДС по време на моето обучение, като студент Бакалавърска степен „Социални дейности“. От тогава до назначаването ми, през м. май 2019 г., винаги съм била с позитивно отношение, сантимент и желание да стартирам моята кариера, като социален работник, именно тук в Комплекса. До момента работата ми дава професионален опит и знания, възможност за развитие и реализация в бъдещето, също и възможността да опозная самата себе си.

Искрена Добрикова

социален работник - ЦОП

Янислава Бождарова

социален работник - ЦОП

Завършила съм бакалавърска степен със специалност „Социална педагогика“ в Пловдивски университет „Пайсий Хилендарски“ през 2019 г. Към момента изучавам магистърска такава със специалност „Предучилищна и начална педагогика“. Своевременно с това от месец септември 2019 г. работя в Центъра за обществена подкрепа към КСУДС – Пловдив.

Сибел Изет

социален работник - ЦОП

От октомври 2022 г. съм част от екипа на КСУДС. Завършила съм специалност „Психология” и магистърска  степен „Училищна психология”. Преминала съм обучения по: „Монтесори метод за деца със СОП”; група за личен опит в Когнитивно-поведенческата парадига; „Обща и клинична психопатология” и др.

В личен план съм позитивен и отговорен човек, с чувство за хумор. Винаги съм готова да науча нещо ново, което да ми помогне в работата.

В свободното си време обичам да пътувам, да се разхождам сред природата и да чета.

Розмари Рашева

социален работник - ЦОП

Станислава Николова

социален работник - ЦОП

Екип Център за работа с деца на улицата и отпадащи от училище

Диана Петкова

ръководител - ЦРДУ

Професионалният ми опит в социалната сфера e от 2005 година, първоначално в НПО сектора, а от 2006 година в Центъра за работа с деца на улицата към КСУДС. Вече шест години работя с деца, които живеят, работят или прекарват голяма част от времето си на улицата и деца в риск от отпадане от училище. Професионалната ми квалификация е „социален педагог“, завършила съм и магистърска степен –„Управление на социалните дейности с деца и юноши“. В свободното си време чета книги и участвам в екстремни спортове.

Ваня Пройчева

социален работник - ЦРДУ

Професионалният си път в социалната сфера стартирах с участието си в проект, подпомагащ семейства в затруднено социално положение. От 2006 година съм част от екипа на КСУДС. Завършила съм специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Обичам работата си и ценя приятелите си. Харесва ми да пътувам из страната и да чета книги.

Мария Луфчева

социален работник - ЦРДУ

Работя в КСУДС от месец октомври 2012 г. Завършила съм специалността „Социална педагогика“ и магистърска степен „Психология“. Моето мото е „Вярвай в себе си и цени своята индивидалност“.

Елка Китова

социален работник - ЦРДУ

Присъединих се към екипа на КСУДС през месец октомври 2018г. Завършила съм „Социална педагогика” в ПУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив. Обучението си продължавам в магистърска степен, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика.” Предишният ми опит е свързан с работа с деца в предучилищна възраст. През свободното си време обичам да пътувам.

Анелия Миленчева

социален работник - ЦРДУ

Професионалният ми опит стартира през 2007г. в ОБУ „Св. Иван Рилски“, гр. Пловдив. В КСУДС работя като социален работник от месец юни 2009г. Завършила съм специалност „Български език и история“ 2005г. и магистърска степен „Приложна социална психология“ през 2008г. в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив. По време на следването си завърших специализация „Физическо възпитание“. Хобито им от дете е тенис на маса. Свободното си време обичам да прекарвам със семейството и приятелите си и в походи из красивата природа на България.

Екип Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности

Екатерина Костова

ръководител - ЦСРИ ДСП

Работя в КСУДС от 2007 г. и през тези години подкрепям деца със специални потребности и техните семейства. Имам три години опит във водене на обучителни курсове за кандидат осиновители и от 2007 г. участвам в екипа, водещ обученията за кандидати за професионални приемни родители. От 2012 г. съм базов преподавател към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  Завършила съм „Специална педагогика“ през 2006 г., и магистърска програма по специалност „Комуникативни нарушения. Логопедия”. 
Преминала съм поредица надраждащи обучения: група за личен опит в когнитивно поведенческа парадигма; „Използване на приказки в социалната работа“; „Базисни умения за водене на супервизия“; „Оказване на първа долекарска помощ на деца“; обучения по Релационна психомоторика, Монтесори терапия, сензорна терапия; „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“; „Мениджмънт и лидерство в действие“ и пр.  

В личен план аз съм меломан, обожавам театър и поезия, харесвам планините и дългите преходи. Водя се от собствената си интуиция, което ме кара понякога да нарушавам правилата в името на каузите, за които се боря.

Елена Грънчарова

социален работник - ЦСРИ ДСП

От 2011 г. съм част от екипа на КСУДС – Пловдив. Завършила съм бакалавърска степен със специалност „Социална педагогика” и магистратура „Предучилищна и начална училищна педагогика”. Работя с деца със  затруднения в развитието. В личен план съм упорита и отговорна.

Мария Георгиева

социален работник - ЦСРИ ДСП

В КСУДС работя от декември 2011 г. Моят професионален опит e свързан с работа с деца със специфични образователни потребности. Завършила съм Пловдивския университет ,, Паисий Хилендарски’’. Бакалавър съм по ,,Български език и история ‘’ и магистър по ,,Приложна психология’’. Oт месец март до месец декември 2011 г. бях доброволец във Фондация ,,За нашите деца’’. 
В личен план съм емоционална, с чувство за хумор.

Елица Евтимова

психолог - ЦСРИ ДСП

Започнах работа в КСУДС, Пловдив през 2010 г. Завършила съм специалността „Социална педагогика и психология“. Обичам децата и смятам, че с работата си допринасям за по-доброто им бъдеще, за възможността на семейства им да преодолеят трудностите и да се справят с това да бъдат родители.
В личен план държа на семейството и приятелите си.

Еленка Кумчева

музикотерапевт - ЦСРИ ДСП

Работя като музикотерапевт в КСУДС от 2008 г. Завършила съм Педагогическия факултет в Академията за музикално и танцово изкуство, Пловдив – магистър музикален педагог. Професионалният ми опит е свързан с работа с деца с проблеми в развитието си, специални образователни потребности и проблеми в социалните контакти. Като част от екипа на Комплекса получих възможност да се обучавам и да развивам професионалната си квалификация в обучителните програми на Българска Асоциация по Музикотерапия и съм неин не асоцииран член.
Обичам контактите с деца. Релаксирам най-добре сред природата. В свободното си време се занимавам с ръкоделие, отглеждане на цветя, четене.

Теменужка Кехайова

логопед - ЦСРИ ДСП

Работя в КСУДС от месец март 2021г. Завършила съм бакалавърска степен „Начална училищна педагогика с чужд език“ и „Логопедия“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работя с деца със специални потребности и вярвам, че децата могат да постигнат много, когато са подкрепяни. Свободното си време обичам да прекарвам със семейството си.

Екип Звено "Майка и бебе"

Емилия Петрова

ръководител - Звено „Майка и бебе"

През месец май 2007 г. започнах работа в КСУДС. Професионалната ми квалификация е бакалавър, специалност „Социални дейности“. В „Звено майка и бебе“ подкрепяме бременни момичета и майки с деца в риск от изоставяне да придобият увереност и умения за справяне с ежедневието си – да останат родители.
Моят любим цитат от книга е „Когато работата стигне до шоколад, безсмислено е да се съпротивляваш“.

Лидия Митева

социален работник - Звено „Майка и бебе"

Работя в КСУДС от месец септември 2005 г. Оттогава започна реализацията ми в сферата на социалните услуги. Професионалната ми квалификация е магистър „Музикална педагогика“.
В личен план съм щастлива майка на дъщеря. Определям себе си като позитивен човек, който не губи надежда в доброто.

Ясен Данев

социален работник - Звено „Майка и бебе"

От месец март 2016 г. съм част от екипа на КСУДС. Завършил съм магистратура Детска и юношеска психология. За да опиша подхода си към работата и живота въобще, ще цитирам един от любимите ми автори Карл Г. Юнг, „Ако не осъзнаваме какво се случва вътре в нас, то отвън ни се струва, че това е съдба“.

Савина Митрашкова

социален работник - Звено „Майка и бебе"

Катя Бъневска

социален асистент - Звено „Майка и бебе"

Антоанета Стоянова

социален асистент - Звено „Майка и бебе"

От 2008 г. съм част от екипа на Звено „Майка и бебе“. Като социален асистент имам възможност да подкрепям младите жени в това да бъдат родители и да се справят с ежедневните грижи за децата си. Завършила съм психология. Обичам латино- танците, музиката, спорта, киното, разходките на открито сред природата.

Екип Център за настаняване от семеен тип "Детска къща"

Йорданка Попова

ръководител - ЦНСТ "Детска къща"

Милена Миткова

социален работник - ЦНСТ "Детска къща"

Златка Дойчинова

социален работник - ЦНСТ „Детска къща“

Силвия Попова

социален работник - ЦНСТ "Детска къща"

Стоян Мазев

социален работник - ЦНСТ „Детска къща“

Вера Кацарова

социален работник - ЦНСТ "Детска къща"

Георги Колев

детегледач - ЦНСТ „Детска къща“

Галина Попова

детегледач - ЦНСТ "Детска къща"

Надежда Колева

детегледач - ЦНСТ „Детска къща“

Добринка Трендафилова

касиер/домакин - ЦНСТ „Детска къща“

Работя в ЦНСТ „Детска къща” от 2017 година. С работата си допринасям да се обезпечи грижата за децата, настанени в Центъра.

Мария Костова

сътрудник социална работа - ЦНСТ „Детска къща“

Започнах работа в КСУДС през месец септември 2018 година. Работата с деца е страхотна, кара ме да се чувствам пълноценна.

Екип Център за настаняване от семеен тип "Майка Тереза"

Иванка Попова

ръководител - ЦНСТ „Майка Тереза”

Васил Савов

социален работник - ЦНСТ „Майка Тереза”

Завършил съм „Педагогика”, „Богословие” и Национална спортна академия/НСА/ със специалност „Физическо възпитание”. Имам двадесет годишен опит в общуването и работата с деца. В свободното време обичам да рисувам и да чета.

Нина Русева

медицинска сестра -
ЦНСТ „Майка Тереза”

Завършила съм Полувисш медицински институт и магистърска програма „Биология” в ПУ „Паисий Хилендарски”. С работата си в Центъра отговарям за задоволяване на здравните потребности на децата, настанени в него.

Емилия Милева

социален работник - ЦНСТ „Майка Тереза”

Нежла Руфатова - Фейзула

социален работник - ЦНСТ „Майка Тереза“

… 

Петя Георгиева

социален работник - ЦНСТ „Майка Тереза”

Мария Маринова

социален работник - ЦНСТ „Майка Тереза“

… 

Кристина Кафеджиева

социален работник - ЦНСТ „Майка Тереза”

Миглена Яворова

социален работник - ЦНСТ „Майка Тереза“

… 

Ангел Рангелов

касиер домакин - ЦНСТ „Майка Тереза“

Работя в ЦНСТ „Майка Тереза“ от 2013 год. С работата си допринасям да се обезпечи грижата за децата, настанени в Центъра. 

Мария Костова

хигиенист - ЦНСТ „Майка Тереза“

Започнах работа в КСУДС през месец септември 2018 година. Работата с деца е страхотна, кара ме да се чувствам пълноценна.

Павел Семенов

шофьор - ЦНСТ „Майка Тереза“

… 

Екип Център за временно настаняване

Мирослава Гечева

ръководител ЦВН

Снежана Етова – Иванова

социален работник ЦВН

Бистра Чобанова

домакин ЦВН

Рейхан Али

сътрудник социална работа ЦВН