Тиймбилдинг 2020

На 23 и 24.10.2020 г. се проведе обучение за екипно взаимодействие и традиционната ежегодна среща на целия екип на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив. В годината на 15-годишнината от създаването на КСУДС, основната тема на работните панели бе посветена именно на постиженията и предизвикателствата през тези 15 години с отправен поглед към бъдещото развитие.

Екипът на КСУДС се състои от почти 70 служители, които работят в 6 различни центрове за социални услуги, разположени на 5 локации в гр. Пловдив. Обучението по екипно взаимодействие е възможност за обща среща на целия екип, представяне на нови колеги, приобщаване, взаимодействие и споделяне на добри практики, както и изграждане на единна екипна динамика

В първия панел г-жа Недка Петрова – директор КСУДС – Пловдив изнесе презентация, посветена на визията, мисията и целта на Комплекса през призмата на 15-годишен опит, стремеж към висок стандарт на работа и предизвикателства.

„За мен са много важни силата, която всеки един носи; вярата, която всеки от нас има, за да остане тук; усилията, които всеки полага, за да бъде част от Комплекса. Ние не сме съвършени, но това което правим е истинско, искрено. Ние сме сила и нашите партньори гледат на нас с уважение и респект.“ – каза г-жа Петрова в своето приветствие.

По време на втория панел всеки от присъстващите имаше възможност да сподели успехи, трудности, спомени от работата си в КСУДС – Пловдив, като членовете на екипа се подредиха хронологично спрямо времето на постъпване на работа. Колегите, постъпили при разкриването на Комплекса споделиха как са се научили да борят стреса от работата. А най-новия член на екипа, трябваше да отговори на въпроса „Какво е КСУДС за мен?“ и въпреки че за някой, постъпил на работа преди няколко дни е твърде рано да отговори на този въпрос, Соня каза „Когато човек е целеустремен и иска да прави добро, Комплекса трябва да означава всичко за него.“

Споделете:
fb-share-icon