КСУДС Пловдив – семейството е корен и криле

21 ноември – ден на християнското семейство е празник, който Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив традиционно отбелязва още от своето разкриване преди повече от 17 години.

През настоящата 2022 екипът на Комплекса организира поредица от събития, касаещи темата за семейните ценности и грижата за децата.

На 18 ноември се проведе работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“. На срещата присъстваха представители на Община Пловдив, Дирекции „Социално подпомагане“ и Отдели за закрила на детето, Регионално управление на образованието – Пловдив, Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование – Пловдив, родители и специалисти от екипите на Комплекса, включително юрист. Госпожа Недка Петрова откри срещата с приветствие към всички присъстващи. Накратко бе представена дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални потребности, символичния домакин на срещата,  както и основни положения и определения от закона за предучилищното училищното образование и закона за социалните услуги. Текстовете от нормативната база се оказаха отправна точка на оживена дискусия, която засегна множество теми от ежедневната практика на специалистите в образователната и социалната система. Срещата приключи с обещания за бъдещо сътрудничество, ангажименти по изготвяне на становища за нормативни промени, които да улеснят комуникацията между институциите и да регламентират координирана съвместна подкрепа за децата със специални потребности и техните семейства.

В събота на 19.11.2022 г. в Центъра за обществена подкрепа се проведе уъркшоп, на тема „Позитивно общуване между родители и деца“. „Ние вярваме, че семейството е като дървото, на което клоните растат в различни посоки, но корените остават все на същото място. А когато корените са здрави, клоните на дървото дават на всеки от членовете на семейството отправната точка, от която да полети, следвайки своя устрем. Затова подкрепяме семействата всеки ден, затова и ние сме семейство, затова отделяме специално внимание на семействата в деня на семейството.“ – с тези думи директорът на КСУДС г-жа Недка Петрова откри срещата на родителите в съботния ден – ден преди празника на Семейството.

В интерактивен формат участниците изследваха предизвикателствата в ежедневното взаимодействие между деца и родители; трудностите във възпитанието и стратегиите за справяне с различни ситуации; успехите на децата и гордостта на родителите. Групата трудно приключи своята работа, дори след обявения час за край на мероприятието споделянията и обмяната на опит продължиха в неформална обстановка. Срещата приключи със заявка от страна на родителите за организиране на бъдещи подобни събития и даване на пространство за обсъждане на темите, свързани с родителството и семейните отношения.

На 21.11.2022 г. екипът на КСУДС Пловдив призова „Бъди герой!“ с традиционна акция за безвъзмездно кръводаряване в Центъра за обществена подкрепа. За поредна година акцията е организирана в партньорство с Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив. Изказваме специални благодарности на екипа на Центъра за това, че от 2012 г. заедно провеждаме по две акции всяка година.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив е уникална комбинация от иновации и традиции и вече 17 г. насърчава и защитава правата на децата и участва активно в изграждането и прилагането на политики за тях.

Специалистите от шестте Центъра към Комплекса ежегодно подкрепят по над 500 деца и техните семейства в процеси като интеграция и социализация в живота на общността; превенция на изоставянето и реинтеграция в биологично или осиновително семейство (включително подготовка на кандидати за осиновители и деца, подлежащи на осиновяване); превенция на социалното изключване, социална рехабилитация и приобщаване на уязвими и рискови групи деца и семейства – деца със специални потребности, деца в риск от отпадане от училище, деца, участващи в правни процедури и др.; защита интересите на децата в ситуации на родителски конфликти и в случаите на настаняване извън семейството – приемна и резидентна грижи.

Събитията от последните дни са в продължение на глобалната цел на екипа на Комплекса да подкрепя деца и семейства за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения.

Споделете:
fb-share-icon