Супервизията като добра практика през погледа на един социален работник от Звено „Майка и бебе” – разговор с Ясен Данев

Февруари 2022 – месец на Звено „Майка и бебе” – представяме работата на Звеното, ползите, предизвикателствата и успехите, ключовите фактори за осъществяване на дейностите и екипът, който стои зад тях.   

Ясен Данев e социален работник в Звено „Майка и бебе” и психолог в Център за обществена подкрепа.  Завършил е магистратура Детска и юношеска психология. Описва подхода си към работата и живота с цитат на Карл Г. Юнг, „Ако не осъзнаваме какво се случва вътре в нас, то отвън ни се струва, че това е съдба“.

– Вече доста говорихме за дейността на Звено „Майка и бебе“ през този месец. Според теб какво е нужно, за да бъде работата качествена?

– Според мен има три основни предпоставки за качествена работа на услугата. Първата и най-важна е нивото на кадрите, тъй като те са основен ресурс и движеща сила на процеса. Необходими са добре обучени, мотивирани и психически устойчиви служители, които с умерено чувство на емпатия и високо ниво на компетенция да подпомагат потребителите по подходящ и градивен начин. Втората предпоставка е материалната обезпеченост на услугата. За да функционира Звеното ефективно, то трябва да разполага със средства за хранителни продукти, консумативи, текущи ремонти, достойно заплащане на работещите и др. Третата предпоставка е развиване на добра мрежа от партньорства, които при нужда да се включват в мултидисциплинарни екипи по решаване на даден казус.

– Според нормативните документи супервизията е стандарт за качество и ръководството на КСУДС прави всичко възможно, за да я осигури за екипите. Защо определяш супервизията като добра практика?

– Супервизията безспорно е необходимост не само в нашата работа, а във всяка такава, която засяга работа с хора в някаква форма на криза. Консултациите от опитен специалист дават не само външен поглед върху даден случай, но и препоръки от позицията на голям опит и компетенция.

– Каква е ползата от супервизията за екипа на Звено „Майка и бебе“?

– Ползата за супервизията конкретно за екипа на ЗМБ, е не само в чисто практическите аспекти, които описах по-горе, а също и за споделяне и преработване на чувства и емоции, възникнали в процеса на работа, тъй като социалните работници и асистенти в услугата, споделяйки едно пространство с потребителите, са поставени в среда, в която, на моменти поставя на изпитание психиката на служителите.

– Каква е ползата от супервизията за майките и децата, които са намерили подкрепа тук?

– Ползата за майките и децата от супервизията, е пряко следствие от ползите, които тя дава на служителите. Ако екипът е по-компетентен и по-спокоен, съответно, работата е по-ефективна и структурирана.

– В заключение …

– В заключение искам да споделя от първо лице колко е важно мястото на ЗМБ в системата на социалните услуги. Превенцията на изоставяне, което е цел на нашата работа е първата линия на защита от институционализирането на деца и травмиращото преживяване да растат извън семейството, дори и за кратко.

Интервю: Екатерина Костова

Споделете:
fb-share-icon