Пролет в Звено „Майка и бебе“

На края на месец март, в първия топъл и слънчев ден след настъпване на астрономическата пролет, майките и по-големите деца, настанени в Звено „Майка и бебе“, почистиха градинката и засадиха цветя, които да създадат красота и уют в двора на Звеното.

Трудовата терапия е част от дейностите, с които са ангажирани настанените. Освен трудови навици, отглеждането на цветя има за цел да създава умения за отглеждането им, усет към красивото, създаване и поддържане на приятна среда за живот, сплотяване и създаване на общност.

Към настоящия момент в ЗМБ са настанени 6 майки и 7 деца, като услугата включва: осигуряване на подслон за двойката майка-дете; индивидуална работа с майката за развиване на социалната компетентност – умения за гледане и възпитаване на детето, умения за решаване на проблеми и затруднения, умения за търсене на работа, умения за общуване и междуличностни взаимодействия, умения за независимост; информиране и консултиране – правно, здравно, социално-педагогическо, психологическо, професионално и образователно; посредничество и застъпничество – трудово посредничество, образователно посредничество, пред здравни институции; работа с подкрепящи мрежи – посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на детето, родителите на майката, разширеното семейство, подкрепяща среда.
Повече информация и контакти: https://www.ksuds-plovdiv.org/maika-bebe/

Споделете:
fb-share-icon