Обучение за ръководителите на екипи в КСУДС – Пловдив

Ръководителите на екипи в КСУДС – Пловдив преминаха обучение за развитие на 10 ключови умения за комуникация – Уъркшоп „Къщата“. Обучението е част от дейностите за изпълнение на Стратегическите цели на Комплекса за 2021 г. То се проведе на 2 нива по 3 дни и бе водено от експерти в тази област.

Добре усвоените умения за общуване – слушане, задаване на въпроси, обобщаване, фокусиране, конфронтиране – и прилагането им в процеса на работа и управление на екип са основен фактор и база за изграждане и развитие на ефективно функциониращи екипи.

Ръководството на КСУДС – Пловдив се стреми да осигури високо квалифицирани специалисти на ключови позиции, което да гарантира високо качество на предоставяните социални услуги.

Споделете:
fb-share-icon