Октомври 2021- Месец на ОСИНОВЯВАНЕТО в КСУДС Пловдив

Октомври 2021- Месец на ОСИНОВЯВАНЕТО в КСУДС Пловдив

Планирани са безплатни индивидуални консултации с утвърдени експерти – социални работници и психолози – през целия  месец октомври. Те ще се провеждат след предварително записване на тел. 0884 100 383. Срещите ще дадат възможност за задаване на въпроси, дискутиране на трудности и предизвикателства, получаване на насоки и съвети.

КСУДС Пловдив и тази година се включва в инициативата на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители „Национални информационни седмици за осиновяването“. Съвместно с Национален Алианс за Социална Отговорност е планирана работна среща на професионалисти от Пловдив и региона.   Целта е да се установи работещо партньорство между ОЗД и КСУДС по случаи на осиновени деца при наблюдение на отглеждането, спазването на правата и законните им интереси през първите две години от осиновяването им (двугодишно наблюдение); да се обсъдят възможностите за ранна и навременна подкрепа.

В рамките на програмата на БАОО „Национални информационни седмици за осиновяването“ ще се проведе дискусия и представяне на книгата „Надежда и подкрепа за осиновени и осиновители“. Събитието ще даде пространство за поставяне на въпроси, търсене на отговори, коментари интересуващи участниците.

Като част от месеца на ОСИНОВЯВАНЕТО е планирано провеждането на Група за подкрепа на осиновители. Целта на срещата е популяризиране на добри практики за справяне с предизвикателства в процеса на осиновяване и след него, обмяна на опит и взаимопомощ.

През 2021 г. екипите на НАСО и КСУДС Пловдив провеждат анкета, която изследва проблема с изоставянето на осиновени деца, чийто брой расте и са нужни адекватни мерки, които да предотвратят причините за тази негативна тенденция.

Посвещаваме цял месец на ОСИНОВЯВАНЕТО, защото в ежедневната си работа виждаме колко обширна и значима е темата и колко предизвикателства се крият зад решението да осиновиш дете и бъдещия живот на всяко семейство, в което детето е дошло по този начин.  

Включете се в предстоящите събития и дайте своя принос за по-добро детство.

Споделете:
fb-share-icon