Участие на представители на КСУДС Пловдив в Девети Европейски Форум за социално предприемачество

ДЕВЕТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО се провежда от 29.09. до 04.10.2021 г. в Международен Панаир Пловдив.

Сред официалните лица са:

  • Румен Радев, Президент на Република България
  • Гълъб Донев, Министър на труда и социалната политика на България
  • Мария Габриел, Европейски комисар Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж
  • Сергей Станишев, Президент на Партията на европейските социалисти, депутат от Групата на Прогресивния алианс на социалисти и демократи в ЕП, зам. -председател на Комисия по външни работи на ЕП, член на Комисия по икономически и парични въпроси на ЕП
  • Джузепе Гуерини, представител на Европейската конфедерация на производствените и кооперациите за услуги
  • нейно превъзходителство Джузепина Дзара, посланик на Италия в Р България
  • Зорница Русинова, Председател на Икономическия и социален съвет, Република България

Организатори на шестдневния форум в Пловдив са Националният съюз на трудовопроизводителните кооперации в България и осем национално-представителни организации за хора с увреждания.

Програмата предвижда:

  • Научно-практическа конференция: „Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа – теория и практика“
  • Дискусионен форум „Дейности за социално включване в местната общност. Виртуален мост община Пловдив, България – община Бреша, Италия
  • Кръгла маса „Социална икономика, социална политика, корпоративна социална отговорност“

По време на форума ще се състои и международен онлайн панаир  на предприятия и кооперации от социалната икономика. В него ще се включат над 90 изложители от цял свят. 

Екипът на КСУДС – Пловдив участва в панаира с изработени от деца и младежи, настанени в ЦНСТ, предмети за бита – закачалки за дрехи, бутилки, украшения и др, изработени чрез техниката „декупаж“. Предметите могат да бъдат разгледани тук.

Средствата от продажбата са предназначени за заплащане на разходите по организиране и провеждане на детски лагери за децата от ЦНСТ.

Споделете:
fb-share-icon