КСУДС – Пловдив – домакин на работна среща по темата за ранна детска интервенция

На 06.10.2020 г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пловдив се проведе работна среща, свързана с работата по ранна детска интервенция.
Като представителство на Национален алианс за социална отговорност (НАСО), КСУДС – Пловдив е една от пилотните организации, включени в проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. 

Проектът представлява иновативна пилотна инициатива в 5 страни от Централна и Източна Европа (Унгария, Словакия, Полша, Румъния и България), насочена към преодоляване на предизвикателствата при изпълнението на стратегии за приложение на ефективни услуги за ранна детска интервенция (РДИ) при деца с увреждания.
В рамките на работната среща специалисти от Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация за деца със специални потребности към КСУДС, гр. Пловдив, Център за ранно детско развитие, гр. Асеновград, Център за социална рехабилитация и интеграция, Куклен, Център за обществена подкрепа „За деца и родители”, гр. Пловдив, ОЗД-Пловдив, „Надежда и домове за децата–България”, Специално училище за ученици с увреден слух „Стоян Белинов”, Община Калояново и детски градини на територията на Община Калояново имаха възможност да коментират предизвикателствата, свързани с работата по ранна детска интервенция, важността от наличието на единна визия за същността и философията на ранната детска интервенция, обхват/допустимост на услугата, екип и други, в търсене на идеи и предложения за законодателно регламентиране на услугите за РДИ.

Споделете:
fb-share-icon