Обучение в Карин дом през октомври

Екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности и ръководителят на Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ прекараха 3 дни – от 4 до 6 октомври в Карин дом, гр. Варна. Там взеха участие в обучения на тема „Оценяване на детето, събиране и анализиране на данните за изготвяне на индивидуален план и програма. Инструменти за оценяване. Измерване на прогреса.“ и „Сензорно базирани дейности за деца със специални нужди в зависимост от различията и дефицитите в сензорните възприятия.“

Темите за изготвяне на индивидуален план и тези за подкрепа на децата с различни дефицити са от основно значение за екипът както на ЦСРИ така и на ЦНСТ.

Обмяната на опит и споделянето на практика с други специалисти дава възможност за развитие на силни страни и преодоляване на трудности в определени области на работа.

Обученията са част от Програмата за развитие на качеството на социалните услуги в КСУДС Пловдив. 

Ние от Комплекса вярваме, че ученето през целия живот е фактор за личния и професионален успех, така че инвестирането в него е важно за всеки от служителите. Развитието на ключови компетенции – знания, умения, нагласи у работещите е ключово за качеството на социалните услуги, които предоставяме. Изграждането на екипи от високо квалифицирани специалисти осигурява ефективното реализиране на дейностите за подкрепа, съобразно техните специфики,  гарантира спазването на детските права и осигурява възможност за интеграция на уязвимите групи.

Споделете:
fb-share-icon