Обучение за ръководители

Сезонът на обученията е в разгара си.

На 13.10.2023 г. се проведе обучение за ръководния екип на КСУДС Пловдив на тема „Комуникативни техники и модули за преодоляване на трудности в комуникацията с колеги и служители“, водено от Весна Ненчева.

Изключително интересен и ценен подход, който ще допринесе за улесняване и подобряване както на комуникацията в екипите, така и за повишаване на мотивацията и ефективността на работата по предоставяне на социални услуги.

В хода на обучителния процес бяха представени конкретни примери и ситуации от работното ежедневие, което даде възможност за дискусия, обмяна на идеи и обсъждане на конкретни подходи за поведение.

Обучението на ръководители, свързано с управленските им функции е част от системата за управление на човешките ресурси в КСУДС Пловдив и е заложено в Програмата за развитие на качеството на социалните услуги.

Един ден се оказа недостатъчен за отговор на всички въпроси и удовлетворяване на нуждата от нови знания и развитие на нови умения. Поради тази причина бяха обсъдени възможности и набелязани теми за следващи обучения.

Споделете:
fb-share-icon