10 години резидентна грижа – път, опит, споделеност и ДЕТСТВО СЕГА!

Екипът на КСУДС и Община Пловдив отбелязаха 10 години от присъединяването на Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ и разкриването на Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ като част от услугите на комплекса.

Събитието беше уважено от представители на Агенция социално подпомагане, Агенция за качеството на социалните услуги, Община Пловдив, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив; партньори, дарители, членове на екипа и малки и пораснали деца.

Думи на г-жа Недка Петрова, директор на КСУДС-Пловдив.

„Днес ще чуем много пъти думата благодаря! И всяко изричане ще бъде пълно с искреност, с емоция, с признателност и с истинска човешка любов! … В началото беше много трудно и всички вие станахте част от нашето голямо семейство накъде по този труден път. … Когато търсихме отговор на това, кое е най-важно за децата от центровете за резидентна грижа, нашите супервайзори ни съветваха да направим така, че да благодарим на децата, да ги накараме да се чувстват стойностни и ценни. … Затова аз днес ще благодаря на децата ни – на тези, заради които всички сме се събрали. Те са тук сред нас и се вълнуват може ли повече от всички. Днес ние ще споделим пътя, който извървяхме, ще видим следите, които оставихме, след като влязохме в живота на нашите деца, защото не те дойдоха при нас и се подчиниха на правилата и изискванията на стандартите, а ние влязохме в живота им и направихме правилата и стандартите, такива каквито са нужни за техния живот в дадения момент.“

В рамките на събитието бе представена премиерата на филма „…. И детство сега!“, разказващ историята на вече пораснало момче, което споделя за своя път, своите уроци и успехи с подкрепата на социалната работа. Представянето на тази история е в отговор на потребността социалната работа, и в частност резидентната грижа да стане видима за общността. Популяризирането на подобна практика има и образователен характер, като по този начин както студенти по социална работа, така и вече завършили социални работници ще могат да се докоснат до същността на социалните услуги и социалната работа като цяло. 

Благодарствени плакети бяха връчени на ключови партньори в грижата за децата, а именно:

На Министерство на труда и социалната политика за волята и усилията да развива националните политики за подобряване живота на децата в центровете за резидентна грижа

На Агенция за социално подпомагане за успешното сътрудничество и координация на всички дейности при разкриване на социалните услуги за резидентна грижа  към КСУДС – Пловдив

На Дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив за неуморния труд и партньорство в търсене на най-доброто решение за всяко дете

На г-н Георги Титюков, зам. Кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, Община Пловдив за дългия път, доверието и отговорността за всички трудни решения, свързани с живота на хората всеки ден!

На г-жа Веселина Ботева, директор Дирекция „Социална политика“, Община Пловдив за грижата, за човешкото присъствие и за споделената отговорност в нелекия път да се правят реформи и промени за по-добър живот на децата.

На „Мотокар Сервиз Терзиеви и Узунов“ ООД за партньорството и подкрепата в грижата за децата, за осигуряването на много летни игри и забавления по време на лагерите – повече от 10 години.

На Холдинг КЦМ 2000 за съпричастността и партньорството в грижата за децата – за развитие на техните таланти, в подкрепа на специалните здравословни нужди и детски празници.

На екипа на Бижуленд за топлината и личното отношение в грижата за всяко дете.

На Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ за доверието и споделения път в усилията децата да развиват своите таланти и да постигат своите мечти!

На Фондация „Агапедия България“ – клон Пловдив, хората, които са с децата на комплекса от първите дни  и са неотлъчно в техния житейски път и след това.

На Фондация „Движение на българските майки“ – клон Пловдив – пореден приз и поредни думи на благодарност, защото това са хората, които са с децата от центровете за резидентна грижа от първия ден и продължават да дават най-доброто за тях и днес.

На Социална чайна – клон Пловдив за приятелството, за доверието и подкрепата, за приключенията и смелостта да правят различен живота на децата.

На г-н Михаил Каравасилев, социален работник в ЦНСТ „Майка Тереза“ в периода 2014-2021 г.за денонощния труд, за професионализма и всеотдайността към съдбата на децата, която продължава и днес.

На г-жа Анелия Дернева, ръководител на ЦНСТ към КСУДС Пловдив в периода 2013-2021 г.,човекът, който извървя най-тежкия и труден път – да създаде основите на грижата в център Майка Тереза, да даде сигурността и увереността в началото.

Специален жест на благодарност и признателност бе връчен на ръководителите на двата центъра – Иванка Попова и Йорданка Попова – които заедно с екипите осигуряват денонощната грижа за децата, и на един специален човек, който е до тях непрестанно – това е Лилия Евлогиева – ръководител развитие и методическа подкрепа.

            Сред усмивки и искрени благодарности и споделени емоции, празникът завърши с почерпка.

Център „Детска къща“ е един от първите в България, разкрит през 2003 г. в резултат на партньорството на Община Пловдив и Европейски детски тръст – Великобритания, с основна функция е да представи пилотен модел на временна грижа за деца в малък групов дом,  в близка до семейната среда. През 2013 година този център става част от Комплекса за социални услуги за деца и семейства. В същата година Община Пловдив планира и реализира преструктурирането на Приют за безнадзорни деца „Майка Тереза“ в Център от семеен тип, като от 1 септември 2013 година със заповед на Изпълнителния директор на АСП е променен видът на социалната услуга от Приют в Център от семеен тип за деца.

За 20 години от своето създаване „Детска къща“ е дала дом на 167 деца (86 деца от присъединяването до септември 2023) а от 2013 г.  Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ – на 72 деца. Към месец септември 2023 година в „Детска къща“ живеят 15 деца на възраст от 3 до 12 годишна възраст, а в „Майка Тереза“ – 14 деца на възраст от 12 – 18 (20) години.

В двата центъра работят социални работници и административен екип, а в Детска къща и детегледачи – с оглед специфичните грижи за по-малките деца.

Присъединяването на тези услуги към структурата на Комплекса през 2013 година е един изключително сложен процес, предвид обстоятелството, че през цялото време в тях се отглеждат деца с тежки поведенчески проблеми, някои и със сериозни хронични заболявания, изискващи денонощна грижа от пълен, професионално подбран и подготвен екип – фактори, които в условията на преход са трудно изпълними. Решението е трудно и много отговорно, но с ясната цел да се подобри качеството на грижа за децата в дългосрочен план, да се създадат повече възможности за тяхната подкрепа, да се създаде по-голяма сигурност и приемственост, да се ангажират ресурсите на всички екипи и на обществото в преодоляването на негативните нагласи към тях, към приемането им от останалите деца в училище, детска градина, спортни отбори, школи по изкуства … все неща, трудно достижими  в началото. Днес, това решение през 2013 година, се оказва правилното, защото децата в тези центрове не се различават по нищо от всички останали – различно е мястото им на живеене.

За 10 години от присъединяването на двата центъра статистиката показва следното:

За Център „Детска къща“

  • 24 деца са реинтегрирани в своите семейства или напуснали, поради навършване на пълнолетие; 10 са преминали в приемна грижа, 5 са осиновените деца; 14 са преминали в други центрове от семеен тип, с оглед по-добро посрещане на техните потребности; 3 деца са били настанени в центрове за деца с противообществени прояви; 2 деца са починали; За 12 деца е била осигурена спешна полицейска закрила за 48 часа, като след това те са били върнати в семейна среда.

За Център „Майка Тереза“

  • 33 деца са били върнати в своите семейства или напуснали, поради навършване на пълнолетие; 16 деца са били настанени в кризисен център и център за деца с противообществени прояви; 2 са осиновените деца; 5 деца са били насочени към други услуги от резидентен тип, 3 деца са получили полицейска закрила, след което са били върнати в семейна среда.

Тези данни показват колко различен е интензитета на работа с различните целеви групи по възраст, а резултатите са следствие на активната социална работа с родителите на тези деца както от страна на екипа на центровете, така и от страна на екипа на Отдела за закрила на детето в гр. Пловдив.

Животът на всички деца, които са  преминали през центровете е белязан от грижата и всеотдайността на работещите в целия Комплекс за социални услуги за деца и семейства, подкрепата на община Пловдив, в качеството й на доставчик на услугите, на партньорите, дарителите, учителите и медицинските работници, които правят видими резултатите и съдбите на децата, получили подкрепа.

Финансовата и материалната подкрепа от дарения, която се получава за децата в двата центъра възлиза на приблизително 60 000 лева годишно – в пари, материали, услуги.

Включването на доброволци в работата е добавената стойност към усилията на екипа.

Ключова роля за успеха в грижата за децата е в споделената отговорност, общите усилия, доверието, подкрепата на родителите и индивидуалните решения за всяко дете, всеки ден!

Благодарности за всички, споделили пътя на децата!

Споделете:
fb-share-icon