Девет инструктори по оказване на Първа долекарска помощ на деца до 12 г. в екипа на КСУДС Пловдив

Завърши Обучението на инструктори за оказване на долекарска помощ за деца на възраст до 12 год. и реакция в рискови ситуации. Девет специалисти от КСУДС – Пловдив получиха своите Сертификати.

За период от 2 месеца, те преминаха през 50 часово обучение с включени часове по теория и практика, водено от Георги Влайков от СНЦ“АВАРИЙНО СПАСЯВАНЕ ПЛОВДИВ“.  Темите за обучението обхващат: обща анатомия и физиология на човека, причина за възникване на заболявания, алгоритъм за оказване на първа помощ при деца, основни диагностични умения, видове животозастрашаващи състояния, практическа подготовка за оказване на първа долекарска помощ в различни ситуации – загуба на съзнание, кръвотечение, счупване, шок, задавяне, алергия и пр.

Какво споделиха курсистите при получаване на своите Сертификати, както и думи от водещия на обучението и от директора на КСУДС:

„Не само специалистите от социалните услуги, а всеки човек е добре да умее да оказва долекарска помощ“

Надежда Николова, социален работник в Център за обществена подкрепа.

Най-хубавото нещо, което научих е как да използвам един инструмент, който Георги Влайков ми подари и той ми е в колата – маска за обдишване.

Лазар Атмаджов, социален работник в Център за обществена подкрепа.

За четвърти път преминавам през обучение за първа долекарска помощ, предишните са били с продължителност 6-8 учебни часа. Това е за инструктори и дава много повече информация и дава възможност всеки от курсистите да преживее рискови ситуации в учебна среда и да се подготви да ги показва в бъдеще. Искам да кажа нещо, което според мен е много важно – ние в социалната работа много често си поставяме високи цели и гонейки големите цели ние самите попадаме в риск. Мисля, че е важно да се учим да пазим себе си , за да можем да сме полезни за другите.

Маргарита Василева, социален работник в Център за обществена подкрепа.

Важно е социалните работници да преминат през този курс, защото работят с много хора в рискови групи, които имат не са само проблеми от социално, но и от здравно естество. Когато работиш с хора от рискови групи, имаш много голяма отговорност към тях. Съответно знанията за оказване на долекарска помощ са много добро допълнение към услугата, която предлагаш, на тези хора. Самият факт, че можеш да ги научиш как да реагират в екстремна ситуация или случка, която не е очаквана и не знаят какво да направят; това че ще дадеш увереност, че каквото и да се случи, те може да имат правилен подход е много ценно.

Георги Влайков, експерт, водещ обучението.

Ръководството на КСУДС – Пловдив взе решение да организира това обучение на първо място, провокирано от ситуацията на пандемия и ограничените възможности за ползване на външни експерти при осъществяване на планираните дейности. Но от друга страна идеята да се инвестира в хората в този Комплекс не е никак нова, тя е от самото му създаване. Ние тук сме иноватори, всеки е дошъл с идеята, че може да научи нещо ново. Това за нас е една лаборатория и не случайно много услуги в града и не само – ползват нашата експертиза; има наши хора, които са отишли да работят там. А инвестицията в хората е най-голямата инвестиция в детството на децата. Така че колкото по-успешни, колкото по уверени социални работници и експерти имаме в нашия Комплекс, толкова по-добре подкрепени, успешни и защитени деца ще има в нашето общество.

Недка Василева – Петрова – Директор КСУДС – Пловдив.

Всичко беше полезно и това ме кара да се чувствам по-уверена, че мога да помогна.

Елка Китова, социален работник в Център за работа с деца на улицата.

Всичко беше интересно. Може би темата за епилепсията ми беше най-интересна. По време на обучението получих много интересна информация, която ще прилагам освен в работата, а и в личен план, в моето семейство. Освен това Георги ми показа една различна гледна точка, която ще използвам в работата. Към днешна дата не се чувствам достатъчно уверена да уча деца и родители как се оказва първа помощ, но се чувства уверена да започна да се уча и ще се науча с времето и практиката.

Надежда Дишлиева, социален работник в Център за обществена подкрепа.

За трети път се включвам в курс за първа долекарска помощ.  В живота ми се е налагало два пъти да оказвам помощ на дъщеря ми при задавяне и знанията от курса ми помогнаха. Това обучение ми даде много повече и надграждащи знания. Най-интересно ми беше поставянето на мускулна инжекция, аз изпитвах огромен страх и курса ми помогна да го преодолея. Чувствам се готова да прилагам знанията си в процеса на работа и тъй като ЦРДУ предоставя обучения за деца за оказване на първа долекарска помощ, като част от летните дейности, съм уверена да се включа в подготовката и воденето им.

Анелия Миленчева, социален работник в Център за работа с деца на улицата.

Завършилите курса, не просто могат да оказват първа долекарска помощ, а имат правоспособност да обучават в оказване на първа долекарска помощ. Занапред, тези специалисти ще водят обучения за родители, приемни родители, кандидат осиновители, както и обучения за деца относно реакции в спешни и рискови ситуации.

Споделете:
fb-share-icon