2 години изнесено работно място на КСУДС в Калояново – Атанаска Бакалска – старши експерт “Социални дейности“, община Калояново

– Как започна всичко? Чувала съм, че изнесеното работно място на КСУДС в Община Калояново е като сбъдната мечта за Вас. Сбъдна ли се мечтата?

– Нека започна от оня момент, когато през 2003 г. започнах  работа като специалист в отдел “Закрила на детето“ към ДСП-Калояново. Работа, която изискваше успешно решаване на случаи чрез максимално прилагане на адекватни мерки за закрила, в т. ч. социални услуги. В  лицето на Комплекс за социални услуги за деца и семейства аз намерих специалистите, които можеха да ми съдействат за успеха на това. 

Работното ежедневие потвърждаваше нуждата от разкриване на Център за обществена подкрепа в Калояново.

През 2018 г. преминах на работа като старши специалист “Социални дейности“ към община Калояново. Поста, който заех ми даде възможност да мога „от вътре“ да проуча възможността за създаване на ЦОП като се надявах на подкрепа на Кмета на община Калояново.

Закона за социални услуги заложи регламент с възможности за сключване на споразумения между общини за предоставяне на услуги за лица от няколко общини и за лица от цялата област. Първата възможност е за споразумение за предоставяне на социални услуги на общинско ниво – когато една община предоставя социална услуга и за лица от друга община, която няма обективна възможност да създаде услугата. В резултат на което се сключи договор за социално партньорство между община Пловдив в лицето на КСУДС-Пловдив и община Калояново. Комплексът се ангажира да осигури свои специалисти и експерти, които да предоставят на място социалните услуги по отношение нуждаещите се жители на Община Калояново. Така на 17 септември 2019 г. се „роди“ изнесено работно място в община Калояново на КСУДС гр. Пловдив.

Сами разбирате какво означава това за мен?! Датата не беше избрана случайно, тъй като тя е свързана с празника на „Вяра, Надежда, Любов и майка им София. А какво представлява реализирането на една мечта без вяра, надежда и любов!?

– Защо, според Вас бе важно да се разкрие това изнесено работно място и да се изработи такъв механизъм на взаимодействие?

– Всички специалисти, работещи в системата на социалните услуги знаят каква е ползата им. Практиката красноречиво го доказва.

Многократно съм заявявала, че истинската социална работа е в социалните услуги. Точно чрез тях социалната система е ефективно функционираща, защото отговаря напълно на житейските потребности в различни форми.

Съществуват обаче някои проблеми, които са пречка това приложение да бъде пълно. На база на моите наблюдения от практиката ми в областта за закрила на детето са  оформени два основни проблема: Финансови затруднения в семействата, които често правят невъзможни пътуванията от Калояново до в гр. Пловдив и „разпиляност“ на специалистите в града. Много често за успешното решаване на един случай са необходими комплекс/ПАКЕТ/ от услуги, които правят подкрепата на семействата по-пълна, ако я получават от едно място. Именно поради тази причина се взе решение за разкриването на изнесеното работно място. Много важен момент в това отношение беше категоричната воля на г-жа Веселина Ботева-Директор на дирекция “Социална политика“ в община Пловдив и г-жа Недка Петрова – Директор на КСУДС-Пловдив. Прекланям се пред професионализма им и сърдечността, с която съдействаха за раждането и функционирането на ИРМ-Калояново

– Какви са ползите за общността и за потребителите на социални услуги?

– Можем да кажем, че с общи усилия развитието и реализирането на социалните услуги за деца и семейства следва европейските и национални принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в общността, интеграция съобразена с индивидуалните потребности и грижа за децата от рисковите групи за ефективно социално включване.  

Какви са предизвикателствата?

– Да се предоставят качествени социалните услуги  на местно ниво, които да осигурят равни възможности на всички деца и семейства без разлика от етноса и местоживеенето; повишаване качеството на живот на деца и семейства; мотивиране за образование, социално приобщаване и много други индивидуални потребности в зависимост от случая.

интервю: Екатерина Костова

Споделете:
fb-share-icon