2 години изнесено работно място на КСУДС в Калояново – иновативна форма на сътрудничество и партньорство между Община Пловдив и Община Калояново.

Вече 2 години функционира изнесеното работно място на КСУДС Пловдив в Община Калояново. То е официално открито на  17.09.2019 г. и регламентирано с подписан Механизъм за взаимодействие при предоставяне на социални услуги между Кмета на Община Калояново Георги Георгиев и Недка Петрова, директор на КСУДС Пловдив, която представлява доставчика – Община Пловдив.

Използвайки ресурсите на местната общност, с активното сътрудничество на Община Калояново и Дирекция „Социално подпомагане“ Хисаря, екипът на КСУДС подкрепя нуждаещите се жители. Специалистите работят в насока превенция на изоставянето, превенция на риска, превенция на отклоняващото се поведение, приемна грижа, социална рехабилитация и интеграция.

За период от 2 години са подкрепени над 45 семейства, с които са проведени почти 500 индивидуални консултации и терапевтични сесии. Проведени са множество работни срещи с представители на детски градини и училища на територията на Община Калояново. През 2020 г.  най-голям е делът на случаите по превенция на изоставянето. Благодарение на съвместните усилия на социалните работници и родителите, нито един дете не е разделено от своето семейство. През 2021 г. 6 семейства са получили материална подкрепа под формата на хранителни пакети и бяла техника.

Сложната епидемична обстановка отложи част от планираните дейности, но амбицията на екипа е те да се случат. Например: реализиране на ранен скрининг на езикови и говорни затруднения сред децата от начална и предучилищна възраст; провеждане на групи „Музика в действие“ с родители и деца; организиране и провеждане на „Раздавалник“; организиране и провеждане на „Топъл обяд“.

Нуждите от социални услуги на децата и семействата в община Калояново са обхванати многопластово и гъвкаво. На територията на изнесеното работно място, разположено в центъра на с. Калояново, в непосредствена близост до жителите, те мога да бъдат консултирани и подкрепени. Също така екипът на КСУДС – Пловдив използва възможността да достигне до потребителите в естествената им, като провежда срещи в домашни условия, в училище, в общността. Услугите се предоставят от различни специалисти – социален работник, психолог, логопед, музикотерапевт, рехабилитатор, юрист – с богат и многообразен опит и в зависимост от конкретната потребност. 

Този механизъм на взаимодействие осигурява лесен достъп до услугите и допринася за реализирането на правата на децата и техните семейства, а в рамките на изминалите 2 години се затвърди като добра иновативна практика на междуобщинско сътрудничество.

Споделете:
fb-share-icon