Анелия Миленчева: „Летните дейности са букет от емоции и слънчеви преживявания“

Летните дейности в Центъра за работа с деца на улицата и отпадащи от училище са традиционни и се провеждат всяко лято. Те обхващат всички теми от живота: приятелството, творчеството, ученето, месенето на хляб, опазването на околната среда, оказването на първа помощ и реакции при бедствия, опознаването на родината и историята. Програмата е изключително разнообразна, благодарение на голяма мрежа от партньори и съмишленици. Заниманията дават възможност на децата да се докоснат до различни изкуства и да проявят свои скрити таланти; а срещите с различни професионалисти им дават стимул и идеи за кариерно ориентиране. Една от силните страни на ЦРДУ е, че успяват да извадят на преден план уменията на децата и да им вдъхнат увереност, че могат.

В интервюто Анелия Миленчева разказва повече.

– Представи се.

– Казвам се Анелия Миленчева. От 15 години работя в  ЦРДУ към КСУДС; имам педагогическо образование и много харесвам работата с деца.

– Разкажи повече за летните дейности в ЦРДУ, каква е целта на тези занимания?

– Винаги са се провеждали летни занимания, още от създаването на Центъра. Те осмислят свободното време на децата. Целта е развиване на комуникативни умения; повишаване на самооценката; изграждане на самостоятелност; изграждане на приятелства, някои от които остават трайни и след приключване на програмата; опознаване на родния град; опознаване на нови дейности, с които някои деца за пръв път се сблъскват – грънчарство, месене на хляб и пр.

– Как протече програмата тази година?

– В рамките на три седмици десет деца участваха в своеобразен букет от емоции и слънчеви преживявания.

Първата сесия беше опознавателна, проведохме я на Младежкия хълм с много подвижни игри и активности, децата бързо изградиха връзка помежду си и сплотеност.

За пръв път тази година имахме възможност да пробваме изработване на стъклени коледни играчки. Децата първоначално изпитваха притеснение при духането в специална тръбичка и нагряване от другата страна, страх от нагрятото стъкло, до образуването на играчката, но се решиха да опитат, а в последствие и рисуваха върху стъкло.

Тази година също така имаше музикотерапия, някои деца за пръв път се срещнаха с музикални инструменти, на някои от тях им хареса пианото, на други китарата.

Месенето на хляб, го правим всяка година, винаги е съпроводено с емоции. А има деца, които проявяват голям интерес и после споделят, че по тяхна инициатива са месили хляб вкъщи.

Грънчарството и работата с глина също много им харесва.

В една от сесиите изработвахме карта със забележителностите на България, участниците се запознаха с границите на България, основните забележителности, сами си оцветиха картите. Изработените по време на занятията неща от децата поставяме на табло, а всеки може да си ги вземе и вкъщи.

Посетихме Римския стадион, гледахме  3D филм, който показва античната история на Пловдив. Децата бяха много впечатлени.

За децата е много любимо и вълнуващо посещението на Въжения парк. Има такива, които преодоляха страха си от високо. И ако миналата година минаха най-малкия кръг с подкрепата на групата, тази година се престрашиха да преминат през най-големия кръг, и подкрепяха и даваха увереност децата, които за пръв път се катерят.

Друго важно тази година бяха излизанията извън града, които също се оказаха много вълнуващи. Например посетихме с. Първенец, водопада, където си направихме пикник. Всички се интересуваха се от насекомите и растенията, които срещахме, бяха много любознателни за всяко нещо. Децата отбелязаха, че наоколо е много замърсено, което повдигна въпроси за опазване на околната среда.

Занятията в Центъра завършват обяд, който е част от услугата обучение за придобиване на умения – там се развиват навици са самообслужване, сервиране, култура на хранене.

– Летните дейности също така са и вид подкрепа за родителите …

– Родителите са спокойни, защото знаят че детето им е ангажирано. Някои от тях после са изненадани от промяната у децата им.

– Как се променят децата?

– Децата идват за занятията с вълнение и нетърпение. Още рано-рано. Занятията започват в 9, някои от тях са на линия още в 8. Някои придобиха умения сами да се придвижват в града – това е много важно за тях. Така се повишава и тяхната самооценка и увереност, че могат да се справят. При излизане извън Центъра ние ги запознаваме с различни правила за безопасност на движението. За всяко излизане те се подписват на специален формуляр като сами поемат отговорност за своето поведение навън. Тази процедура им действаше доста мотивиращо.

Понякога при нас се наблюдава пълна промяна, някои деца с ниска самооценка, които дълго време са нямали приятели, стояли са изолирани вкъщи, без смислени занимания през деня; те се преобразяват – комуникират,  включват се с голямо желание в дейностите. След приключване на летните занимания се срещат с други участници от групата извън територията на центъра, споделят лични преживявания, запознават се и с други деца в квартала, в който живеят. Едно момче сподели, че е започнало да кара колело и да ходи на кино с други деца.

– Може ли да се каже, че летните дейности имат ефект и на превенция?

– Може да се каже, че са превенция за отпадане от училище. Също така са превенцията на зависимостта от електронните устройства. Ако децата не са ангажирани с целенасочени занимания, обикновено стоят цял ден на телефоните си. Такава е и обратна връзка от родителите – децата по цял ден са пред електронните устройства, което обезличава тяхното ежедневие, те се затварят в себе си, изолират се, нямат контакти.

Участието в нашата програма за летни занимания променя това ежедневие, намалява времето пред екран, а в последствие оказва влияние и върху образованието. Децата се научават да общуват и да полагат по-голямо старание, при изпълнението на учебните си задължения.

– Всяка година в летните дейности участват много външни партньори, какво би казала за тях?

– Първо искам да изкажа благодарности на всички, които ни подкрепят. Те винаги откликват на нашите молби, осигуряват ни достъп, с голямо внимание посрещат децата. Без партньори няма да можем да организираме толкова интересни занятия.

Например в Приюта за безстопанствени животни, ветеринарния лекар отдели доста време, за да ни разкаже за кучетата, тяхното отглеждане, за самото поведение на кучето, грижите, всичко което е важно да знаят децата.

При посещението при Доброволно формирование 112, доброволците ги запознаха с различни бедствени ситуации – земетресение, наводнение. Разказаха за радиацията, част от децата не знаеха какво е радиация и колко е опасна за нас. Демонстрираха специална кислородна бутилка, с маска, предназначена за оказване на подкрепа на пострадали в помещения, в които няма достатъчно кислород, напр. при пожари. Децата имаха възможност да облекат тяхната екипировка. С голямо вълнение правихме много снимки.

Тази година обучението по първа долекарска помощ беше проведено от младежи от БМЧК. Заниманието беше изключително нагледно – имаше медицинска чанта, оборудване, показаха как се правят различни превръзки при наранявания. Някои от децата бяха толкова впечатлени, че изявиха желание да бъдат доброволци в БМЧК.

– Сега, след края на програмата, децата питат ли, очакват ли следващите летните занимания?

– С нетърпение. Обикновено през цялата година задават въпроса кога ще стартират летните занимания. Когато наближи края на месец май, юни пускаме анкети, с които правим допитване какви дейности биха искали да се включат, кое най-много ги вълнува, какви интереси имат, за да се съобразим с тяхното желание.

Има занимания, които се повтарят от предишни години. Например посещенията в приюта за безстопанствени животни. Децата много обичат животните, вълнуват се от срещата с тях. Тези положителни емоции се запечатват у тях и остават през цялата година, до следващата.

– Как някой би могъл да се запише на летни дейности.

– Най-добре би било да се обади в Центъра и да разговаря с нас, ние ще го насочим.

– Какво планирате за догодина?

– Пуснахме анкети сред децата с техни желания за бъдещи дейности. Те са пожелали повече игри и пътувания извън града, имаше и предложение да отидем на морето, но то не може да се осъществи. Посочили са отново Приюта за безстопанствени животни, Въжения парк, който също им е любим. Ще се опитаме да се съобразим с техните желания. Цялостната програма обаче, ще бъде изработена догодина.

А сега можем да покажем и още от преживяванията по време на летните дейности, запечатани в снимки.

Интервю: Екатерина Костова

Споделете:
fb-share-icon