15 години заедно, за да има детство

„Преди пет години водещите думи в комплекса бяха „любов“, „грижа“, „обич“ и „семейство“! Сега добавяме думата „заедно“, защото така даваме повече. Винаги ще има деца, които се нуждаят от подкрепа. Наш дълг е да се грижим възможно по-малко деца да имат такава съдба, а останалите да имат шанс да подобрят съдбата си“ с тези думи г-жа Недка Петрова – директор на Комплекса, откри празника за отбелязване на 15 години от създаването на Комплексът за социални услуги за деца и семейства, който се проведе на 17 септември 2020 г. в двора на Малката базилика.

В своето приветствие към гостите и екипа на Комплекса инж. Анести Тимчев – зам.-кмет „Европейски политики и социални дейности” в Община Пловдив отдаде значимото на всички, които са работили през годините, за да честваме днес 15 години от създаването на Комплекса. „Много съдби, много желания, много идеи, много управленчески възможности, много радости, много скърби са вплетени в този резултат… 15 години хора са отделяли от своето време, отделяли са от желанието да се самоусъвършенстват, за да се грижат само за едно, за бъдещето” – каза в обръщението си  инж. Тимчев.

На събитието присъстваха г-жа Веселина Ботева – Директор Дирекция „Социални дейности“,  г-н Георги Титюков – зам. Кмет спорт и младежки дейности, кметове на районните администрации, Дирекция „Социално подпомагане” от Пловдив и областта, председателя на Районен съд – Пловдив Иван Калибацев, административния ръководител на Районна прокуратура Пловдив Чавдар Грошев, представители на Областна дирекция на МВР – Пловдив, представители на държавни и общински институции, на неправителствени организации, на социални услуги,  дарители и партньори на Комплекса.

Основен акцент в събитието бе връчването на плакети с благодарствени адреси на 15 ключови партньори за принос в развитието на социалните услуги. Плакетите бяха връчени от инж. Анести Тимчев и от г-н Георги Титюков, които понастоящем и в предходния период са управлявали ресора на социалните услуги в Община Пловдив. Благодарност за ежедневното партньорство бе отправена към Дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив, институция поставила началото на закрилата на децата в България.

Жест на благодарност и признателност бе връчен на Национален алианс за социална отговорност – изключително ценен партньор на КСУДС и Община Пловдив, с който се реализирани редица проекти и форуми за популяризиране на детските права.  
Плакет получи Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – педагогически факултет – за партньорството в обучението на бъдещите социални работници.

Клиника по педиатрия към УМБАЛ „Св. Георги” – екипът на проф. Иванов бе отличен за приноса в гарантирането на качествени здравни грижи за децата и активното партньорство с КСУДС Пловдив в осигуряването на здравни грижи за децата и младежите.
Детското правосъдие е една от най-предизвикателните и обсъждани теми в областта на реформата за детето. В Пловдив реформата се случва от 2012 с подписано споразумение за сътрудничество на областно ниво, с което всички ангажирани страни възприемат висшите интереси на детето за своя първостепенна отговорност. За усилията на всички ангажирани страни при осигуряване на щадящо правосъдие за децата плакети получиха Районен съд – Пловдив, Районна прокуратура – Пловдив и Областна дирекция на МВР – Пловдив.

Плакет и благодарствен адрес за ползотворно партньорство получиха и:

Областен  съвет на БЧК за дългогодишното сътрудничество и подкрепа на най-уязвимите деца и семейства.
Национален алианс за работа с доброволци за партньорството с фондацията при реализирани редица проекти.
Агапедия България – клон Пловдив – цялостен принос в подготовката на младежи за напускане на резидентните услуги.

С благодарности и плакети бяха отличени и основни дарители, подкрепящи екипа и децата на Комплекса. Специален приз бе връчен на екипа на КСУДС – Пловдив за неуморния труд и ежедневните усилия в подкрепа на децата и семействата.

Постиженията от работата на екипа на КСУДС – Пловдив бяха представени на гостите под формата на доклад „Какво направихме заедно” отразяващ дейността за периода 2015-2020 г., През тези 15 години над 6000 деца и техните семейства са получили социални услуги в  КСУДС. За последните 5 години броят на децата и семействата, които екипите на Комплекса са подкрепили е над 2000, което включва както индивидуална подкрепа, така и подкрепа в групови форми – обучителни курсове в училищата, летни занимания и други.
В резултат на изградените партньорски отношения и доверие от страна на бизнеса и общността, за последните 5 години размерът на постъпилите дарения в пари, натура и услуги е 307 496.45 лв.

За доброто настроение се погрижиха музикантите от малкия състав на Биг Бенд Пловдив. Всички гости имаха възможност да разгледат Археологически комплекс Малка базилика. Празникът завърши с коктейл. За подкрепата при организацията и провеждане на събитието екипът и ръководството на КСУДС – Пловдив благодари на Дирекция „Култура, археология и културно наследство“, на МН Парти, които осигуриха безвъзмездно кетъринга, на младежите от ЦНСТ „Майка Тереза”, който участваха в сервирането на коктейла и на Денис Василев, който засне цялото събитие.

Огромни благодарности към всички партньори, съмишленици, дарители, приятели, който уважиха празника на Комплекса. Благодарности за пожеланията, окуражителните думи,  благодарим за високата оценка. Всичко това е факт и резултат от общите усилия, които полагаме заедно. И ЗАЕДНО продължаваме през следващите години, за да има детство за децата – за повече детски усмивки, за повече успешни родители, за повече ВЯРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВ!

Споделете:
fb-share-icon