Работна среща постави началото на ново партньорство между ПУ и Община Пловдив

На работна среща между ръководителя на Катедра „Социални дейности“ към Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ доц. Людмила Векова и директора на Дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив Веселина Ботева бяха обсъдени аспектите на взаимодействие при практическото обучение на студентите и перспективите за развитие. Дискусията обхвана още и необходимостта от актуализиране на учебните програми, повишаване мотивацията на студентите и сътрудничество при професионалната реализация.

От страна на доц. Векова бяха представени предизвикателствата пред обучението и реализацията на социалните работници, едно от които e, че професията не е сред регулираните, което води до редица трудности след себе си.

Директорът на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева представи перспективите за развитие на социалната сфера в региона и необходимостта да се предприемат спешни мерки за осигуряване на достатъчно квалифицирани кадри за работа както в действащите, така и в новоразкриващите се социални услуги.

В резултат на срещата беше обсъдена възможността за участие на Веселина Ботева в Обществен консултативен съвет към Катедра „Социални дейности“; провеждане на среща със студентите от първи до четвърти курс с ресорния зам.-кмет и представители на общинската администрация; подписване на работно споразумение за сътрудничество, обхващащо взаимодействието между двете страни при провеждане на практическото обучение на студентите.

И двете страни изразиха категоричното си становище, че ключово за успешното развитие на социалната сфера и повишаване качеството на услугите е тясната обвързаност и синхрон между академичната и професионалната среда.

На срещата присъства и директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства Недка Петрова. Центърът е базова институция за учебна практика от 2012 г., а тя самата е хоноруван преподавател към Университета вече 10 години. От нейна страна беше поставен въпросът за преодоляване на негативния ефект на извънредната епидемична обстановка и ограничителните мерки върху качеството на подготовка на студентите.

Като част от работната среща доц. Векова посети Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив, където се запозна с условията на провеждане на студентските практики и обсъди с директора на КСУДС важни организационни и програмни въпроси.

Споделете:
fb-share-icon