Стандартите за заплащане на труда – гаранция (ли са?) за ефективното управление на човешките ресурси?

Кой може да бъде социален работник в България? Как се наема и управлява персонала? Как се обучава и развива персонала? Как се анализират и планират човешките ресурси? Защо професията „социален работник“ не е регулирана? (дейност или съвкупност от дейности от обществена значимост и от съществено значение за живота и здравето на хората, упражняването на която …

Стандартите за заплащане на труда – гаранция (ли са?) за ефективното управление на човешките ресурси? Read More »