Месец на СЕМЕЙСТВОТО в КСУДС Пловдив

Последните три месеца на 2021 г. са тематични за екипа на Комплекса. Месец октомври премина под знака на темата „осиновяване”, а настоящият – ноември – е посветен на семейството.

Програмата включва:

индивидуални консултации с утвърдени експерти – социални работници и психолози, с които могат да бъдат обсъждани теми, свързани с грижата за децата. Консултациите са достъпни през целия месец ноември, те са безплатни и ще се провеждат след предварително записване на тел. 0884 100 383.

На 20.11.2021 г. от 10-12 часа ще се проведе онлайн лекция за родители на тема „Как да говорим с нашето дете, така че да ни чува” с водещ И. Бранева, психолог, психодраматерапевт, супервайзор. Лекцията е общодостъпна и допълнителна информация ще бъде публикувана на facebook-страницата на КСУДС Пловдив.

Виртуална изложба с рисунки на тема „Моето семейство – моят свят” ще повокира малките художници да изразят себе си и да споделят своите възгледи за семйството като най-висша ценност и място, което олицетворява света на детето. От 08 до 21.11.2021 г. децата ще имат възможност да изпратят своята творба. За участие са поканени всички деца, както и ученици от основни училища в гр. Пловдив, с коит екипът на КСУДС има изградени дългогодишни работни партньорства. Предвиден е награден фонд, като класацията на рисунките ще бъде на база на харесванията на всяка от тях, гласове ще се приемат до 28.11.2021 г.. Победителите ще получат своите награди в края на месеца.

Традиционното за екипа на КСУДС отбелязване на деня на толерантността – 16-ти ноември, което цели да провокира позитивно отношение към различните, тази година ще събере „семейството” на Комплекса на Музикален парад на етносите в гр. Пловдив.

На следващия ден, 17.11.2021 г. отваряме вратите на КСУДС за индивидуални семейни сесии по музикотерапия. За поредна година екипът се включва в инициативата на Европейска седмица за музикотерапия, която през 2021 г. се провежда под наслов „Сподели своята емоция”. Всеки, който иска да се запознае с метода музикотерапия и да преживее споделянето на емоцията дете-родител-музика, може да запише своя час на тел. 0884 100 383. 

На 19.11.2021 г. в сградата на ЦОП  ще се проведе акция по безвъзмездно кръводаряване, която се органзира ежегодно, съвместно с Регионален център по трансфузионна хематология. Това е оцще един начин да помагаме и да дадем своя принос към обществото, в което живеем, работим, получаваме грижа и подкрепа.

На 23 ноември екипът на комплекса ще постави началото на една своя дългообмисляна форма на социалната отговорност, посветена на екологията, опазването на околната среда и подобряване на градските простванства. Ние вярваме, че паралеллно с развитието на социалните услуги, наш дълг е да инвестираме в промяна на нагласите както на екипа, така и на децата, които са поверение на неговите грижи. Всичко това е провокирано от глобалните промени в климата, стратегиите за устойчиво развитие и осъзната отговорност, че всяка пормян започва от промяната в мисленето на всеки отделен човек. А възпитанието на децата в духа на опазване на природата, опазване на чистотата на  въздуха, здравословния начин на живот, е дълг на всеки от нас. Съвместно с администрацията на район Тракия „семейството” на Комплекса ще засади първите дървета в една бъдеща гора, за която ще продължим да се грижим, давайки пример на децата за отговорността, която всеки от нас носи и въздействието, което оказва върху обществото.

Посвещаваме цял месец на СЕМЕЙСТВОТО, защото вярваме, че именно семейството има ключова роля в развитието на детето. Семейните ценности се променят, променя се динамиката на взаимоотношенията и за нас е важно тези въпроси да бъдат поставяни на обсъждане, да се дава гласност на трудностите и на решенията. Бихме искали да кажем на всички, че търсенето на подкрепа за справяне със сложните ситуации не е проява на слабост, а е пътят за решаването на проблемите.

За допълнителна информация относно предстоящите събития следете ел. страница  https://www.ksuds-plovdiv.org/ и facebook-профила на КСУДС https://www.facebook.com/ksuds.plo .

Споделете:
fb-share-icon