Матраци ТЕД даряват 15 бр. матраци за ЦНСТ „Детска къща” в слънчевия 15-ти февруари

Ръководството на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, Пловдив и екипът на ЦНСТ „Детска къща” изказват сърдечни благодарности на ТЕД БЕД ЕАД за оказаната подкрепа чрез дарение на 15 броя матраци за центъра.

ЦНСТ „Детска къща” е един от първите центрове от семеен тип за деца в България и в него могат да бъдат настанени до 15 деца, разделени от своите семейства. Ежегодно през центъра преминават над 20 деца на възраст от 3 – 12 години. Ежедневните усилия на екипа на ЦНСТ в грижата за по-добро детство са подкрепени по този чудесен начин. От днес в къщата има по-добри условия на живот и здравословна среда за детско развитие. Комфортния сън на децата, допринася тяхното по-добро физическо състояние и тонус,  по-весели игри и по-успешно учене.

Ние от КСУДС вярваме, че за успеха в нашата работа е от изключителна важност партньорството, доверието и общите усилия в името на детското благополучие.

Споделете:
fb-share-icon