Мария Луфчева: „Истинските резултати от нашата работа не се измерват с количествени оценки, а с това да видиш желанието на детето да продължава да се развива.“

Кампанията да показваме лицата на КСУДС – Пловдив, хората който стоят зад свършената работа и отчетената статистика, ще продължи и през 2021 г., като първата ни среща за тази година е с колега от Центъра за работа с деца на улицата и отпадащи от училище.

Представи се.

– Казвам се Мария Луфчева.Социален работник съм в ЦРДУ. Завършила съм „Социална педагогика“ в Пловдивския университет и магистърска степен „Психология“ във Великотърновския университет. В Комплекса работя от 8 години и смятам, че това е моето място, моята професия, която ежедневно ми дава стимул, виждайки смисъла на това, което правя. Носи ми огромно удовлетворение и съм щастлива, че имам възможност да работя тази работа.

Какво е ЦРДУ?

– ЦРДУ по своята същност е дневен център, който е предназначен за работа с деца на възраст между 3 и 18 години. ЦРДУ е едно много интересно цветно място, където всяко дете, което дойде продължава да идва с желание. Центърът е организиран, така че децата да се чувстват спокойно, уютно и да получават подкрепа. Основната ни работа е ориентирана към образователна подкрепа на деца, които имат затруднения в училище. За целта стаите са оборудвани с всякакви учебни помагала и пособия, много нагледни материали, настолни игри, компютри. Част от другите дейности на екипа са групови арт занимания, дейности по Грънчарство, летни занимания за осмисляне на свободното време.
В своята работа използваме интерактивни методи, образователната платформа / Уча Се/ и други електронни ресурси.

Каква е разликата между ЦРДУ и училище. Защо се налага децата да идват в ЦРДУ, а не остават в училище?

– Има голяма разлика от гледна точна на индивидуалната работа и индивидуалното внимание. Идвайки при нас децата, първо се провеждат разговори със семейството, с учителите. Целта е да разберем особеностите на самото дете, точно това, от което то има нужда, да се открият неговите силни страни, за да бъдат стимулирани. Ние се стремим да постигнем момента, в който децата и техните семейства да могат сами да се справят с трудностите в училище.

Екипът на ЦРДУ поддържа ли връзка с училищата, където учат децата? Как от екипа на училището приемат идеята, че детето идва за подкрепа в ЦРДУ?

– В повечето случаи училищата го приемат като подкрепа, ЦРДУ работи в екип с училищните специалисти. Учителите приемат нашата работа като подкрепа и често споделят, че виждат промяната в децата и техния напредък. В училище има индивидуални консултации, има работа с психолог, осигуряват се ресурсни учители, когато е необходимо. Училището трудно може да осигури ресурс за индивидуален подход, от който имат нужда тези деца.

Можем ли да кажем че ЦРДУ има добре изградени партньорски взаимоотношения в училищата?

– Определено е така. Много често заявките за работа с деца идват от учителите. Ние провеждаме кампании в училищата, в които ги запознаваме с нашата работа и оставяме нашите контакти. Също така екипът ни провежда информационни курсове с децата, единият от тях е „Аз и училището“. Той цели децата в класа да бъдат сплотени, да си помагат, да намират мотивация да ходят на училище. И за нас е много важно това да се случва в по-ранната възраст, в началния етап на образование, когато децата все още се изграждат като личности, създават приятелски кръг, умения и навици за учене. Точно тогава е моментът, тези които изпитват трудности да бъдат обхванати, преди да изпаднат от образователната система. Преди образователните сесии аз и моите колеги се подготвяме чрез специализирана учебна литература, за да сме максимално полезни на детето.

Какви деца идват, за кои деца е предназначена тази услуга?

– Услугата е предназначена за деца, които имат нарушения в способностите за учене, които имат натрупани обучителни пропуски и за деца в риск от отпадане от училище или отпаднали от образователната система. Често пъти стигаме до необходимостта самите родители да бъдат подкрепени, за да могат да бъдат по-уверени , да намират подход към тях и да съумяват да разбират техните потребности, да ги мотивират да учат. Откриваме, че децата имат нужда да разговарят с родителите си, да получават емоционална подкрепа и внимание. Стимулираме родителите да общуват повече с децата си, да разпознават техните емоции и нужди. Защото като едни малки личности, децата имат и своите вълнения и ние възрастните трябва да търсим начин да достигнем до тях.

Защо е важна образователната подкрепа? Как помага на децата?

– Образователната подкрепа, която оказваме е индивидуална според нуждите на всяко дете, децата са от 1-ви до 12-ти клас, помагаме по всички предмети. Индивидуалната работа дава спокойствие и възможност детето да вникне в темата, да разбере, това което му се обяснява, да научи новото. Целта е детето да придобие умения за учене и самоподготовка, да повярва в себе си, да повиши своята увереност и мотивация. С натрупването на знания и умения, увереност в собствените възможности то постепенно започва да се подготвя за училище, да се чувства по добре и да ходи с желание.

И въпреки че казваме, че тази дейност е образователна подкрепя, тя не се изчерпва само с учене.

– Точно така. Образователната подкрепа е във фокуса на нашата работа, но за да достигнем до по-добро учене, ние се стремим да се съобразяваме с интересите и потребностите на децата. За да развият своите силни страни им предлагаме много творчески занимания, игри, търсим идеи, които будят най-голям интерес у децата. Много е важно да изградим доверителна връзка с децата, така че да могат да споделят ситуации и тревоги от ежедневието си. Много често в училище те имат трудности в комуникацията. В груповите занимания децата имат възможността в малка група да отработят своите страхове, да разговарят с връстници, да бъдат насочени и стимулирани към позитивно общуване. Част от тийнейджърите с които работим са деца в деликатна възраст, те се нуждаят от разбиране, приятелска среда в която спокойно могат да споделят проблемите, трудностите в ежедневието, вълненията от порастването.

Освен такава подкрепа, ЦРДУ предлага ли дейности, свързани с професионалното ориентиране?

– Една от нашите услуги е професионален курс „Фризьорство“, който е предназначен за младежи от 16 до 18 годишна възраст. По време на курса те имат възможност да придобият професионална квалификация в областта на фризьорството. Това е шанс да се развиват професионално, да имат доходи, дава им възможност за самостоятелност. Винаги е много интересно как те идват с нагласата, че фризьорството е тяхно любимо занимание, което им е интересно, а всъщност се сблъскват с първи трудови навици, като работно време, спазване на хигиенни правила, взаимоотношения с клиенти. И тогава разбират колко е сериозно това и че професията е свързана с поемане на много отговорности. Виждаме как по време на курса те порастват и разбират усилията, които трябва да положат за да усвоят първата си професия.

Каква друга подкрепа може да получат децата и семействата от екипа на ЦРДУ?

– Децата, които посещават Центъра ползват услугата дневна грижа, която включва топъл обяд. Това е вид материална подкрепа за семействата – осигурено е едно от храненията на детето. За децата това е възможност да развиват социални умения – сервирайки храната, обядвайки в група, почиствайки след това, те се учат, а често пъти тази обстановка ги предразполага и към споделяне. Много често родители са останали без работа или срещат затруднения в това да осигуряват ежедневните нужди на семейството си. Родителите могат да получат консултиране за различни видове административни услуги, посредничество за намиране на работа, застъпничество пред различни служби, както и психологическа и юридическа подкрепа. Така родителите получават спокойствие, увереност, а това ги прави по-полезни за децата си.

Как измерваш резултата от цялата работа, за която ни разказа?

– Според мен най-важното е детето да повярва, че може да се справи. Когато то вижда напредъка си, придобива увереност и самостоятелност, тогава то може да продължава без нашата подкрепа, това е крайната цел. Нашата работа се измерва с това да видиш как детето пораства, да видиш желанието му да продължава да се развива.
Резултатът се измерва с блясъка в очите на детето и неговите родители, когато виждат как то може да се справя.

За изминалата 2020 година през Центъра са преминали 37 деца, като най-малкият потребител е на 3 години, а най-големият на 16 години.
Услугите са безплатни за детето и семейството и се ползват с Направление/Заповед от Отдел „Закрила на детето“.
За контакти и предварителни срещи, ни потърсете на 032/678456 или 0884/ 100385.

Споделете:
fb-share-icon