Изнесено работно място на КСУДС в Калояново

На 17.09.2019 г. в с. Калояново се откри изнесено работно място за експерти от Комплекс за социални услуги за деца и семейства ( КСУДС), гр. Пловдив.

Използвайки ресурсите на местната общност и експертизата на КСУДС, с активното сътрудничество на Община Калояново и Дирекция „Социално подпомагане“, Хисаря, екипът на КСУДС ще подкрепя нуждаещите се жители на Общината.
Специалисти на комплекса ще предоставят на терен – индивидуални и групови, консултативни и посреднически дейности, свързани с актуални предизвикателства за общността и по-специално за децата и техните семейства.

Сътрудничеството е регламентирано с Механизъм за взаимодействие при предоставяне на социални услуги, подписан между Кмета на Община Калояново Георги Георгиев и Недка Петрова, директор на КСУДС Пловдив.

На събитието присъстваха Кметът на Община Калояново, представители на общинската администрация, директори на детски градини и училища, директора ня Дирекция “Социална политика” към Община Пловдив, която е доставчик на услугите в Комплекса, представители на КСУДС Пловдив. Това е първата стъпка към развитие на междуобщинското сътрудничество при предоставяне на социални услуги.

Споделете:
fb-share-icon