Иван Калибацев: „Синята стая“ е предпочитано място за разпит на деца“

Бихте ли се представили.

– Казвам се Иван Калибацев. Председател съм на Районен съд Пловдив. Разглеждам наказателни дела, вече почти 18 години.

Колегите ми споделиха, че Вие сте един от първите представители на правораздавателните органи, който е поискал изслушване на дете. Помните ли този случай? Как протече разпита в тази нова обстановка?

– Към онзи момент, работех в Районен съд Асеновград. Касае се за един случай на извършено престъпление против половата неприкосновеност на малко дете, 5-6 годишно. Тогава разследващите органи се свързаха с мен, искаха разпит на това дете пред съдия, за да се затвърдят показанията. Обадихме се в Центъра, (точно беше разкрита „синята стая“), ръководителят много бързо се ангажира, успяхме за кратко време да направим нужната организация и да проведем този разпит. Разпитът в „синя стая“ за всички ни беше изключително нова процедура. Справихме се добре, детето се отпусна, успя да осъществи контакт с вашия психолог и каза неща, които бяха от съществено значение за разследването. Така помогнахме за разкриването на това престъпление.

– Ратифицираните от България международни документи, които разписват специално отношение към децата, участници в правни процедури, все още не са влезли в българските закони и ползването на „синята стая“ не е задължително. 228 са проведените до момента разпити и изслушвания на деца в нашата „синя стая“. Разпознава ли се „синята стая“ сред експертите от съдебната система като нещо, от което има полза?

– Това, че законово не е изключително ясно уредено, не ни пречи да ползваме „синята стая“. Още от момента, на създаването ú, съдилищата (говоря за Пловдив, за Асеновград) имаме подписани споразумения да я ползваме, и когато се налага разпит на малолетно лице, ние се насочваме към „синята стая“. Тази обстановка ни помага по-лесно да осъществим контакт с тях, да съберем необходимата информация под формата на разпит. Но най-важно е да се грижим за психическото здраве на детето, то да не се стресира при идването в съда. „Синята стая“ е предпочитано място за разпит на деца, по всякакви случаи – наказателни и граждански. Не е нужна специална законова уредба. Създадена е достатъчно добра организация. 

– Очаква ли се да има някаква промяна в закона? От години се говори за специален детски съд.

– Не мога да говоря от името на законодателя. Тази тема е обсъждана не веднъж, но за мен не е ясно, дали подобни дискусии ще доведат до промени.

– Екипите в социалните услуги са натрупали опит както в провеждането на изслушвания в „синя стая“, така и в провеждането на медиирани срещи, в опитите да съдействат на родителите да сключват извънсъдебни споразумения при спорове за родителски права. Може ли това да бъде в полза на съда?

– Преди няколко години правихме работни срещи както с вашия център, така и с други подобни организации, които целят създаването на възможност за медиация между родители, които се разделят. Направили сме всичко възможно тези услуги да бъдат популяризирани. В съда има поставени на няколко места специални информационни табели, предоставя се допълнителна информация. Съдиите винаги насочват този вид процедура между страните към медиация – тоест, когато имаме развод, уреждане на родителски права, почти винаги се насочват към медиация с идеята да бъдат уредени нещата доста по-лесно и по-интелигентно.  

– Можем ли да кажем че тези процеси са скъсили дистанцията между социалната и съдебната система и вече си говорим на по-близък език?

– Още от самото начало, когато сме осъществили контакт, езикът ни е близък. Имаме добри взаимоотношения и комуникация. Смея да твърдя, че ние като институция сме отворени към нови възможности за уреждане на отношенията между страните. Вашите услуги, които са на високо ниво, не само че са предпочитани, но ние се стремим, заедно с вас да популяризираме тази възможност за приключване на делата. Ние сме в един град и имаме интерес обществото в този град да получава все по-добри услуги. След като вие полагате тези усилия, от наша страна пък е много по-приятно да ви съдействаме и да подпомагаме това развитие, защото виждаме, че ползите са огромни. Това е една от причините нашите отношения винаги да са били на изключително добри.

Интервю: Екатерина Костова

Споделете:
fb-share-icon