Всяко дете има право на щадящо правосъдие – 10 години „синя стая“ в КСУДС Пловдив

През 2022 г. се навършват 10 години от разкриването в ЦОП на специализирано помещение за изслушване на деца, участващи в правни процедури – т. нар. „синя стая“.

Синята стая предлага две отделни помещения – за детето участник и за присъстващите на разпита лица. Създадени са благоприятни, щадящи детската психика условия с цел гарантиране правата на децата, жертва на насилие и участващи в правни процедури.

Разговор за отговорността да придружиш едно дете през болката и страха от преживявания, които може би няма да забрави.

Разговор за предизвикателството да срещнеш детските очи, в които се открива много повече, отколкото устата казва и умението да бъде казано достатъчно.

Представи се.

– Казвам се Златка Чанева. Работя в КСУДС от м. март 2008 г., първо бях социален работник в екипа за работа с деца с увреждания. От ноември 2011 г. съм ръководител на Центъра за обществена подкрепа. Работата ми се изразява в това да координирам дейностите на екипа, една от тях е изслушването на деца в „синя стая“.

– Какво е „синя стая“?

– „Синя стая“ е място, където щадящо се изслушват деца, които по някакъв начин са въвлечени в процедура, касаеща участието им като жертви или свидетели на престъпление или когато са привлечени да бъдат изслушани по граждански дела, които обикновено са свързани със спор за родителски права. Често хората, които не знаят какво е „синя стая“ си представят помещението, в което се провеждат разпити. То е специфично като разположение, апаратура, обзавеждане, отговаря на определени изисквания. Но всъщност по-голямата част от философията на „синята стая“ е екипът и хората, които ползват това помещение. Екипът в „синята стая“ на КСУДС Пловдив се състои от социални работници и психолози. Те са преминали специално обучение за водене на разпити и изслушвания.

Статистика за периода 2012 – 2022 г. :

228 разпита и изслушвания на деца
От тях
·       41 деца, чийто родители са в спор за родителски права
·       51 деца, жертви или свидетели на физическо насилие (4 от тяп са свидетели на убийство)
·       136 деца, жертви или свидетели на сексуално насилие (блудство или изнасилване)

– Как децата се подготвят за предстоящия разпит?

– Децата, които предстои да бъдат разпитвани или изслушвани в „синя стая“ се подготвят по специална 10-стъпкова методика. Преди самия разпит се прави подготовка на детето, тя има за цел то да се запознае с помещението, в което ще се проведе разпита. Детето вижда и двете половини на това помещение. То знае, че в другата половина има хора, които ще слушат неговите думи. Част от подготовката включва именно това – да му се обясни по достъпен начин, в зависимост от неговата възраст и ниво на разбиране, кои са тези хора, каква е тяхната роля, защо е важно да бъде чуто детето. Другата част от подготовката има за цел, да се установи доколко календарната възраст на детето отговаря на неговата интелектуална. В не малка част от случаите на деца, които сме изслушвали в „синя стая“, се оказва че нивото на разбиране не отговаря на тяхната календарна възраст. Това означава, че специалистът, който ще задава въпросите на детето, трябва така да ги перифразира, че то да може да ги разбере и да може да отговори.

– Кои са институциите, които ползват „синята стая“?

– Това са Окръжен и Районен съд Пловдив и близки до Пловдив населени места. До момента сме получавали заявки от Районен съд Карлово, Асеновград, Окръжна и Районна прокуратура Пловдив, Карлово, Районни управления „Полиция“ от гр. Пловдив, Хисаря, Труд, Раковски, Карлово, Стамболийски и още. Най-голям брой искания за изслушвания и разпити сме получили от Районен съд Пловдив и Районна прокуратура Пловдив.

– Защо е важно за децата да има различни условия, от тези за възрастните, когато участват в съдебни и досъдебни производства?

Член 3 от Конвенцията за правата на детето:

Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи.

– На първо място, защото е важно да се пази психиката на детето. Помещението „синя стая“ дава възможност детето да бъде само с един обучен специалист, а всички останали страни, които трябва да чуят неговия разпит са в другата половина и то не ги вижда. Това, само по себе си, създава известен комфорт и спокойствие за детето. Второ: специалистите от нашия екип, които провеждат разпити, преди да станат част от екип „синя стая“ имат доста опит в директната работа с деца, това е гаранция за едно щадящо изслушване. Детето не е просто един умален възрастен, към който да се прилагат същите подходи за изслушване, така както те се прилагат за възрастни. Разпит на дете, воден от специалист, които има опит в работа с деца е много по-щадящ психиката на детето. В съдебна зала едно дете би се изправило пред съдия, цял съдебен състав, прокурор, адвокати, подсъдим. С други думи, то ще се изправи лице в лице срещу човека, който е извършител на престъпление и още например 10 души, които слушат неговия разказ, вперили поглед в него. Предвид факта, че от 228 разпита, проведени от нас в „синя стая“, 136 са на деца, които са жертви или свидетели на сексуално престъпление – това означава, че детето трябва да се изправи срещу човека, който е блудстват с него или го е изнасилил и да разкаже нещата, които са се случили с него. Понякога тези извършители са членове на семейството. Изисква се огромна смелост от едно дете, например на 10 години, да опише, какво е преживяло, пред човека, който му го е причинявал понякога с години. Това е огромен стрес, не само да бъде разказано, а чрез този разказ да бъде отново преживяно. Какви ресурси има едно дете да се справи с този стрес? „Синята стая“ спестява голяма част от тези негативни емоции и дава възможност детето да се чувства защитено.

– Задължително ли е да се ползва „синята стая“, когато в правната процедура са замесени деца?

– България е подписала и ратифицирала поредица от документи, които казват, че децата са особен вид свидетели и имат нужда от особен вид закрила, когато участват в съдебни процедури. Един от аспектите е щадящо изслушване, което предполага използване на „синя стая“. За съжаление, обаче, това не е залегнало като задължително в нашите закони. Поради тази причина „синя стая“ не се използва винаги, когато се касае за деца, жертви или свидетели на престъпления. В зависимост от това на каква фаза е случая, разследващият полицай, прокурорът или съдията взимат решение дали детето да бъде изслушано в „синя стая“. По мои впечатления, когато Районна Прокуратура Пловдив има информация, че трябва да се разпитва дете, препоръчват да се ползва „синя стая“.  Още от разкриването на специализираното помещение през 2012 г. Районен съд Пловдив и Районна прокуратура Пловдив са наши партньори и специалистите там разбират нуждата и смисъла децата да се изслушват в „синя стая“.

– Каква е твоята равносметка за 10 години функциониране на „синята стая“?

– За мен най-ценното, което се случва в КСУДС Пловдив е че ние постоянно обновяваме и обогатяваме услугите, които предоставяме и това е едно от нещата, които задържат хората тук.

Когато открихме „синята стая“, първоначално малко се уплаших, че може би няма да се справим с това. Най-сложното при един разпит на дете е хем да пощадиш психиката на детето, да му спестиш допълнителния стрес от разпита, от спомена, за това, което е преживяло и в същото време да отговориш на потребността да бъде събрана цялата необходима информация, за да могат правораздавателните органи да си свършат работата (и ако наистина това дете е пострадало, да бъде наказан извършителят). През тези 10 години натрупахме много опит и развихме много умения в задаването на подходящите въпроси и търсенето на точните и изчерпателни отговори. Все по-често в края на проведен разпит, аз чувам положителна оценка от съдии, адвокати и разследващи полицаи. За мен е истински удовлетворяващо, че сме станали добри в тази работа. Разбира се има още много неща, които да учим. Мисля и се надявам, че ще дойде момент в който всички деца, ще се разпитват в „синя стая“ или ще бъде създаден специален детски съд, но както и да се случи промяната – целта е на децата да бъдат спестени поне част от огромните негативни преживявания, когато участват в правни процедури.

Интервю: Екатерина Костова

Споделете:
fb-share-icon