Емилия Петрова: „Звеното е едно уникално място, където се случват чудеса – тук се ражда нов живот.”

В месеца на Звено „Майка и бебе” си говорим с Емилия Петрова, ръководител на ЗМБ, която ще представи този център за предоставяне на социални услуги през призмата на опита, успехите, трудностите и с поглед в бъдещето. Едно дълго интервю, което си струва да се прочете.

– Представи себе си като част от Комплекса за социални услуги.

– Работя в КСУДС Пловдив от май 2007 г., тази година ще станат 15 години. За толкова много време, толкова много неща се промениха – през много радости и трудности сме минали с екипа и съм много щастлива, че огъня в мен още не е угаснал, има тръпка, има нетърпение от всяко ново предизвикателство. Това е моят път, моят избор – да бъда социален работник.

– Какво е ЗМБ? Как би го представила на някой, който няма представа от тази тематика?

– Звеното е място, в което бременни момичета и майки с деца до 3 години живеят в среда, близка до домашната, с всички подходящи условия, необходими за отглеждане и възпитание на детето. Това са бременни момичета, които не са подготвени да бъдат майки; жени, преживели насилие, такива, които са прекарали целия живот или част от него в институция, такива, които са изпаднали в моментна тежка жилищна, семейна, материална, финансова или друга ситуация.

Те пристигат при нас изключително уплашени, загубили вяра в себе си и собствените си възможности. Затова ние първо им даваме пространство и сигурност. Разполагаме с кратко време, в което да създадем знания и умения в тях как да се грижат за децата си, да общуват пълноценно с тях, да играят с тях, да стимулират развитието им, да домакинстват, да разпределят приоритетно времето и средствата си и други аспекти на родителския им капацитет.

Екипът на Звеното работи за предотвратяване на социалната изолация на семейството и подготовка за успешно социално интегриране чрез здравно, социално – педагогическо, психологическо, юридическо, образователно и професионално консултиране и подкрепа, посредничество и застъпничество.

Звено „Майка и бебе“ оказва съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и детето, дентална помощ, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания. Работи се за повишаване на образованието и квалификацията на настанените жени, съдейства се за осигуряване на жилище.

Специалистите работят и с разширеното семейство, за подобряване и възстановяване на  отношенията с членовете на семейството, ако има такова.

В този процес ние сме партньори, извървяваме нелекия път заедно до момент, в който майката и детето могат да се справят сами с предизвикателствата, които ги очакват навън.

– Защо е важно да инвестираме и да подкрепяме ранното детско развитие?

– Децата са нашето бъдеще – едно клише, което обаче е чиста истина. За децата трябва да се мисли в цялост – тук и сега. Вниманието на цялото общество, на всеки специалист трябва да бъде насочено още преди момента на раждането на детето, от момента на неговото планиране и зачеване, защото начина, по който ние се отнасяме към едно дете, услугите, които му предоставяме – здравеопазването, образованието, средата, която създаваме за него, всъщност оказват огромно влияние върху живота му и ще го формират като възрастен. Ранно детско развитие, особено пренаталния период и периода до 3 години е особено важен, тогава мозъкът на детето се развива най-интензивно. Преживяното през тези години ще формира цялата му понататъшна личност. Именно това се стремим да правим ние в ЗМБ, нашите дейности в посока ранно детско развитие са насочени към създаване на условия за благоприятен живот на детето, достъп до здравни грижи, до ранно включване в образованието, в създаване на умения и знания у майките, така че те да стимулират развитието на детето във всеки аспект – физически, емоционален, интелектуален и т. н.

– Трябва ли превенцията на изоставянето да бъде приоритет и защо?

– Трябва. Превенцията на изоставянето е основен фактор за затваряне на входа към институциите за деца. Това е процес, който се осъществява на различни нива, чрез различни услуги, от професионалисти с различни професии – всички те трябва да работят в синхрон и като партньори. Процесът ще бъде успешен единствено ако всички – и професионалисти и общество – проявяват чувствителност към нуждите на децата и семействата в риск. Напр. медицинските специалисти, те са тези, които имат постоянно наблюдение върху семействата, и в същото време те имат компетенциите, за да разпознаят сигналите при една жена, която би изоставила детето си. Ако всички ние не сме чувствителни, то и процесът на превенция няма да е успешен.

– Защо партньорството е ключово за работата на ЗМБ?

– Защото подкрепата от която се нуждаят тези, с които работим е огромна. Например: с нашите ресурси не можем да удовлетворим финансовите потребности на майките и децата. Тук е мястото на дарителите, на партньори и съмишленици, които предоставят известна материална помощ.

Много ключова за успешната работа е мрежата от партньори професионалисти. Това е с години изградено партньорство с месни власти, служба по жилищно настаняване, детски градини, училища, медицински специалисти. Само така бихме могли да се погрижим за разнообразните нужди на майките и децата.

И тук е мястото да благодаря на всички, с които работим.  

– Какви са трудностите в работата?

– В нашата практика се наблюдава, че много от потенциалните потребители нямат коректна информация за действащите социални услуги; начина, по който да стигнат до тях и дали тези услуги съответстват на техните потребности. Имали сме много ситуации, при които идват жени с определена заявка и в хода на работата се оказва, че излизат други рискове. Тази жена няма нужда от нашата услуга, но е имала нужда от други услуги, за които не е знаела как и къде да получи. И обратното – наблюдава се, че бременни момичета или майки, попадащи в нашата целева група не са запознати с тази услуга. Това е причината да търсим начини за популяризиране – оставяме брошури при лекари, гинеколози, детски градини, училища.

Работата е трудна и поради профила на целевите групи. При нас постъпват бременни момичета или майки с деца, които са израснали в институции. Често пъти те самите не са научени да се грижат за себе си. Ние тепърва започваме да ги учим, изграждаме елементарни ежедневни навици у едно момиче на 18 години, за да може то в последствие да се научи да се грижи за детето си. Работим с жени с интелектуални затруднения и психични заболявания, за което е нужно персоналът да бъде допълнително обучаван и супервизиран, за да се справя.

И не на последно място, сериозна трудност е неадекватното финансиране на нашата социална услуга. Бюджетът не е съобразен с целите, целевите групи, дейностите на услугата. Това трябва да се промени, крайно недостатъчен е финансовият ресурс.  

– Какви са успехите?

– Най-големият успех е да видиш, че едно дете расте в семейството си и получава точно там грижа и любов. Това е, което ми дава сили да продължа.

За безспорния успех говори фактът, че има майки, които години  наред ни търсят чрез телефонни разговори и с писма. Те ни приемат като част от семействата си. Ние в Звеното вярваме в малките крачки, в малките успехи. Звеното е едно уникално място, колкото и понякога да е тъжно, но аз го приемам като място, където се случват чудеса – тук се ражда нов живот. Ние го празнуваме подобаващо. Посрещаме го с питка и здравец.

– Какво трябва да се промени?

– Така да бъдат създавани социалните политики, че да отговарят на потребностите на обществото. Да се обследват всички сфери, които влияят на социалния живот на човек, защото човекът в беда най-добре знае от какво има нужда. Социалния работник го придружава, подкрепя го. Подкрепата трябва да бъде временна и навременна. Трябва социалните услуги да бъдат гъвкави и съобразени с нуждите. Когато се правят политиките да бъдат изследвани добрите практики и съответно добре действащите социални услуги да имат възможност да надграждат своята експертиза и дейност.

Това, което е крайно време да се промени е заплащането на труда на социалния работник и осигуряването на адекватни условия на труд. Социалните работници са хора, които се учат ежедневно, борят се ежедневно, лишават се от много. Техният труд трябва да бъде достойно заплатен. Статутът на социалния работник трябва да е признат. Ако се очаква социалните работници да работят за повишаване качеството на живота на хората, изпаднали в криза, тогава е редно и те самите да имат възможност да водят качествен живот с приличен жизнен стандарт.

– Какви са бъдещите планове за развитие?

– Звено „Майка и бебе“ работи и ще продължава да работи за развиване на партньорската мрежа – месна власт, други институции, НПО, частни дарители, защото без тях, ние не можем да осигурим качествена подкрепа за нашите потребители.

Също така искаме да привлечем повече доброволци. Имаме нужда от тях както в работата с майките, така и в поемането на смени, когато не ни достигат хора или някой отсъства, все пак услугата предполага денонощен режим на работа. Те стават част от нашия екип. Ние сме им безкрайно благодарни, защото доброволците се лишават от личното си време, от време за тяхното си семейство, за хоби, за почивка, за да помагат на нашата работа.

– Ще има ли Звено след 15 години, правя препратка към твоя 15-годишен опит тук?

– Ще има. Иска ми се да отпадне нуждата от тази услуга, но историята ни показва, че винаги е имало деца и майки, които изпадат в беда и търсят подслон и подкрепа.

– Какво е твоето послание към хората?

– Да не спират да вярват и да опитват, да продължат да се борят.

Интервюто води Екатерина Костова  

 

Споделете:
fb-share-icon