Елена Грънчарова: „Екипът на ЦСРИ вярва, че ключово за развитието на децата е родителите им да бъдат партньори на специалистите.“

Елена Грънчарова е социален работник в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности от 2011 г. Завършила е ПУ „Паисий Хилендарски“ – бакалавър степен по специалност „Социална педагогика“ и магистратура „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

В следващия разговор тя ще представи дейността на Центъра и принципите на работа.

– Защо си избра тази професия, какво те кара  да се чувстваш удовлетворена и какво те държи повече от 10 години тук?

– Това, което ме държи толкова време в Комплекса е моят екип – хората, с които работя всеки ден – те ме вдъхновяват и ми дават увереност. Чувствам се удовлетворена, когато виждам усмивките на детските лица и благодарността (нека не звучи като клише, защото е истина).

– Как се ползват социалните услуги в ЦСРИ?

– Услугите се ползват чрез Отдел „Закрила на детето“. Когато семейството има нужда от подкрепа, подава заявление в ОЗД и колегите от Отдела оценяват нуждата и издават насочващия документ. Повечето родители разбират за нас чрез други родители, които вече ползват услугите, чрез специалисти – лекари, учители или след консултация в Отдел „Закрила на детето“.

– Могат ли да се ползват социални услуги без насочване от ОЗД?

– Без насочване могат да се ползват общодостъпни услуги – информиране и консултиране и обучение за придобиване на умения. Ползването на тези услуги е ограничено във времето – до два месеца. Ние информираме и консултираме родители във връзка с отглеждането на техните деца, видовете подкрепа, които могат да получат и други въпроси, с които се обръщат към нас. Дейностите, свързани с обучение за придобиване на умения са насочени както към деца, така и към родители и са по различни теми. В момента тече програма за ранно детско развитие и превенция на изоставянето в ранна детска възраст.

– Кой може да ползва специализирани социални услуги?

– Всяко семейство, в което има дете и то се нуждае от някакъв вид подкрепа за неговото развитие или терапия. Всеки родител, който се нуждае от консултация във връзка със своето дете.

– Колко е важна диагнозата? Наличието на Експертно решение от ТЕЛК критерии ли е за да се ползват услуги?

– За да ползват социални услуги в нашия Център не е нужно децата да имат решение от ТЕЛК. За нас е важно да видим кои са силните на детето, къде са неговите дефицити и как ние можем да го подкрепим в неговото развитие. Диагнозата не е на първо място. Ние залагаме на индивидуалния подход и на ресурсите на детето и семейството му.

– Кога е важно да се потърси подкрепа?

– Когато родителите видят сигнал, че детето е по-различно. Когато ги насочат от училище или детска градина, където педагозите са видели нещо притеснително. Забелязвайки маркери за отклонение в развитието, е добре да се направи консултация. Важно е родителите да търсят подкрепа своевременно, няма място за страх или срам. Правилото е, че колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-успешна ще е терапията за напред (ако има нужда от такава).

– Разкажи повече за социалните услуги и включените дейности.

– Социалните услуги са описани в Закона за социалните услуги. Те са общодостъпни и специализирани. За общодостъпните вече казахме. Основната работа на нашия Център е да предоставя специализирани социални услуги. Те са информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, обучение за придобиване на умения, терапия и рехабилитация – като тук са включени логопедична терапия, музикотерапия, сесии с психолог, терапевтични сесии за развитие на когнитивни и социални умения, двигателна рехабилитация и боуен терапия.

– Какво да очакват родителите, когато дойдат в Центъра?

– Тук ще бъдат посрещнати от социален работник, който ще им представи Центъра и ще им даде информация за етапите на работа и базовите документи. В първите срещи екипът от специалисти ще изготвят специализирана оценка на потребностите на детето, включват се музикотерапевт, логопед, психолог, социален работник и при нужда рехабилитатор. След изготвяне на оценката, с всяко дете и неговото семейство се договаря индивидуален план за подкрепа с конкретни цели и очаквани резултати. В пряката работа се използват различни методи и подходи – игрови способи, арт терапия, елементи на метода Монтесори, психомоторика и пр. Сесиите се планират веднъж или два пъти в седмицата.

– Каква е ролята на родителя в този процес?

 – Родителят е много важен в процеса на терапия, защото децата идват в Центъра за кратко време – няколко часа седмично. Цялото останало време прекарват със своето семейство – работата трябва да продължи във вкъщи. Важно е родителя да се вслушва в насоките на специалистите, но още по-важно е да бъде в позицията на партньор на специалистите. Това е фактор, който влияе на напредъка на детето.

– Защо е важна екипната работа, кое е ценното на екипната работа?

– Ценното е това, че от различните специалисти се събира информация от различни гледни точки, по този начин тя е по-пълна и обективна. Членовете на екипа обсъждат своите впечатления, сравняват хипотези и изработват насоки за работа. В процеса на работа всеки специалист помага по своя начин, със своите методи, а целта е една – напредъкът на детето.

– Какви са плановете за развитие на ЦСРИ?

– Сега сме в един своеобразен преходен период, през който адаптираме нашата работа към изискванията на Закона за социалните услуги. Много бихме искали да разширим дейността на Центъра с нови специалисти и това да допълни пакета от услуги, който предлагаме на семействата.

– Какво е твоето послание към родителите?

– Да приемат децата си такива каквито са, да не се страхуват от техните особености и от това, че са различни. Всеки човек е уникален сам по себе си и би било чудесно всички ние да се радваме на това разнообразие.

Интервю: Екатерина Костова

Споделете:
fb-share-icon